Lär dig genomföra medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, planeringssamtal, medarbetarsamtal – kärt barn har många namn. Genom åren har begreppen varierat för cheferna. Samtalet är en systematiserad dialog mellan chef och medarbetare och det ska äga rum minst en gång per år. Från att samtalet tidigare har varit inriktat på den enskilde medarbetarens prestationer, så är det idag ettFortsätt läsa

Utbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer En utbildning för nya chefer ger dig som är ny i rollen goda baskunskaper inom ledarskapets olika områden. När du är ny som chef är det många saker som du behöver lära dig. En ledarskapsutbildning förbereder dig inför ditt nya jobb och skapar utrymme för eftertanke om just ditt ledarskap. UtbildningsdagarnaFortsätt läsa

Ledarskapslitteratur

Ledarskapslitteratur för ny som chef Alla ledarskap behöver stundom fortbildning för att kunna utvecklas. Att vara ny som chef innebär inte att man måste vara född med vissa egenskaper. Chefskapet är något som man kan lära sig att utveckla. Ofta handlar det om att ha en drivkraft och en vilja att lära och utveckla sig.Fortsätt läsa