Utbildning till chef

Gå en utbildning till chef och spar tid

Att få chansen att bli chef är en dröm för många. Nya möjligheter öppnar sig, äntligen ska du få vara med och påverka! Men att vara ny som chef blir inte alltid som man tänkt sig. Det finns en hel del vanliga fallgropar för dig som ny i rollen. Under vår chefsutbildning för ny chef hos Hjärtum Utbildning lär du dig alla delar som du behöver känna till. Vår utbildningsledare ger dig mycket input till lösningar som ska göra din första tid som chef lite enklare. Utbildningen är två dagar lång och kommer att spara mycket tid för dig när du är ny i rollen.

Utbildningen lär dig hantera chefsrollen

Utbildning till chef lär dig om chefsrollen
En chefsutbildning tränar upp dig i att leda

Ibland sker en befordran till chef därför att man gjort riktigt bra ifrån sig i sin roll som sakkunnig inom sitt arbetsområde. Då kan det vara svårt att lämna den funktionen och istället förlita sig på att andra, dina medarbetare, ska utföra uppgifterna istället. Utbildningen Ny som chef innehåller avsnitt som tar upp just detta dilemma. Din nya roll blir nu att delegera, guida, leda, motivera och entusiasmera din grupps individer, vilket kan vara något helt nytt för dig. Genom en utbildning får du baskunskaper som underlättar starten som ny chef.

Ledarskapsträning genom chefsutbildning

Nyss var du i samma gäng som dina medarbetare, nu är din roll en helt annan. Du är nu ny som chef. Så hur gör du då när du saknar erfarenhet? Först och främst måste du komma till insikt om att du nu faktiskt har en annan roll. Du kan inte längre vara kompis, eftersom du är chef. Att gå en utbildning som är speciellt anpassad fr nya chefer ger dig bra insikter i vad som nu kommer att förväntas av dig. En utbildning är dessutom ett bra tillfälle att fundera igenom vilken slags chef du vill vara.

En managementutbildning för nya chefer

Du har säkert egna erfarenheter av hur chefer kan vara. Vissa egenskaper hos dem beundrar du kanske, andra förkastar du. En del var auktoritära och bestämde allt, andra kanske inte kunde fatta beslut allas. Någonstans har du med största säkerhet en bild av hur just du vill vara. Det är därför viktigt att du tar dig tiden att tänka igenom vilka sidor hos dig själv du vill förstärka. Det kan även finnas sidor som du vill förminska. Nu när du är ny som chef och är en managementutbildning ett effektivt sätt att snabbt få relevanta kunskaper och det ökar chansen att göra rätt från början.

Kursavsnitt som ingår i utbildningen

I utbildningen Ny som chef ingår bland annat följande kursavsnitt:

  • rollen som chef – vad innebär den?
  • så blir di en framgångsrik chef
  • hantera och förbygg konflikter
  • planera, genomför och följ upp medarbetarsamtal
  • informations- och kommunikationsteknik
  • arbetsrätt för nya chefer

Alla avsnitt är lika viktiga och under utbildningen får du gott om tid att lära dig om varje del. Många områden lär du dig bäst genom att diskutera med dina kurskamrater och genom övningar där olika situationer simuleras. Andra är mer teoretiska men även dessa innehåller praktiska avsnitt, så att kunskaperna får fäste.

Utbildning till chef ger teoretiska och praktiska kunskaper

Med både teoretiska och praktiska kunskaper på plats börjar du bli redo att ta dig an rollen som chef. Ofta händer många saker på en gång och alla är lika roliga att delta i. Som ny chef vill du gärna visa framfötterna och hinna med allting. Det är möten och konferenser, representation med kunder och teambuilding med ditt team och så vidare. Och visst är det viktigt att visa att du ställer upp och satsar helhjärtat på chefsrollen. Så länge du orkar och mår bra är det inget problem. Minns dock gärna lärdomarna du fick med dig från din utbildning till chef om att hitta stunder för reflektion och återhämtning. Du kan inte prestera på topp utan vila. Det gäller särskilt när du är ny som chef och fullt upp att komma in i din nya tjänst med allt vad den innebär.