Ekonomikurs för chefer

Kurs i ekonomi för chefer

Ekonomikurs för chefer
Chefen behöver kunskaper i ekonomi

Som chef har du stort ansvar för ekonomin för din enhet eller avdelning. Du behöver därför åtminstone gå en grundläggande ekonomikurs. Det ger viktiga baskunskaper i företagsekonomi. Med vår kurs kurs i ekonomi för icke ekonomer får du lära dig de viktigaste grunderna. Du lär dig om bokföring, begrepp och nyckeltal. Du får möjlighet att öva på att lägga en budget, göra en prognos och så vidare. Det är också viktigt att kunna se helheten och vad som påverkar ekonomin i företaget. Kanske värderar ni vissa saker för högt, eller missar något som gör att kalkylerna inte går ihop. Det är mycket att hålla reda på. Därför får du under kursen även kunskaper om hur läser och tolkar olika ekonomiska rapporter. Ju mer du som chef kan inom ekonomi, desto tryggare kommer du att vara i dina beslut. Med rätt kunskapsnivå i ekonomi kan du se helheten för att kunna ta rätt beslut.

Gå en utbildning i ekonomi

De flesta utbildare erbjuder en ekonomikurs för chefer. Detta är särskilt värdefullt när du är ny som chef. Ofta är det just nya chefer som går ekonomiutbildning, utöver att de går ledarskapsutbildning och lär sig om ledarskapets grunder. Även en utbildning i arbetsrätt är att rekommendera för den nya chefen.  Det viktiga är att du som chef går dessa utbildningar för att ge dig själv de bästa förutsättningarna. Du har också ett stort ansvar att driva verksamheten framåt. Det går inte om du inte har förståelse för ekonomin. Ju bättre kontroll på ekonomin, desto lättare att veta vad ni behöver göra framåt. Du behöver inte kunna precis allt, men se till att lära dig grunderna, som de viktigaste begreppen och företagsekonomi för nya chefer.

Lär dig att lägga en budget

I de flesta fall har du ett budgetansvar som chef, vilket ekonomikurs för chefer tar fasta på. Du behöver kunna planera din verksamhet och sätta upp en budget för kommande verksamhetsår. Det här är grundläggande och det finns flera bra kurser som tar upp det viktigaste inom området. Som chef är det mycket att tänka på. Men med en kurs i ekonomi för chefer har du en bra start att bygga vidare på. Ju bättre du förstår siffrorna desto bättre kan du förklara för dina medarbetare hur det ser ut. Alla får en bättre förståelse och det blir lättare att arbeta fram saker tillsammans.

Budgetansvarig utan chefsansvar

Även om du inte är chef kan du ha en roll som innebär att du har budgetansvar. Det är en stor hjälp för dig att ha viss utbildning i hur du ska hantera en budget. Ofta finns det redan erfarna chefer eller ekonomiansvariga i verksamheten som kan stötta dig. Men en ekonomikurs för chefer kan vara till stor hjälp, även för dem som inte är chefer. Det är bra att då en förståelse för formuleringar och begrepp när du diskuterar med övriga ekonomiansvariga. Har du kunskaper i Excel också underlättar det, eftersom mycket uppföljning inom ekonomi som sker i det programmet

En ekonomikurs som hjälper

Öka din ekonomiska förståelse
Förbättra dina ekonomiska kunskaper under en utbildning

Hur det än är, om du är ny chef eller i någon form av beslutande roll, har du alltid stor nytta av att gå en kurs i ekonomi för icke ekonomer. Ju kunnigare du är desto bättre. Speciellt i dessa tider är det bra att ha kontroll över kostnaderna, vad dom består av och hur du eventuellt kan göra justeringar. Det finns väldigt bra beräkningar man kan titta på för att bättre förstå hur ens företag mår. En väl fungerande ekonomiuppföljning möjliggör att hitta eller justera utrymme för utveckling, som så väl behövs i dessa oroliga tider.

Häng med i de ekonomiska diskussionerna

Efter en ekonomikurs för chefer har du byggt på dina ekonomikunskaper och banat väg för ökad förståelse för ekonomins olika rapporter och samband. Med dessa kunskaper på plats kan du enklare följa med i olika ekonomiska diskussioner. Du måste inte kunna varje ekonomisk detalj eller uttryck, men du måste förstå sammanhangen. Först då kan du ta väl underbyggda beslut, som gynnar verksamheten både ekonomiskt och organisatoriskt.