Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning tar upp medarbetarsamtalet

medarbetarsamtal för chefen
Förbered dig inför medarbetarsamtalet

När du blivit chef är det bra att gå en chefsutbildning för ny chef med medarbetarsamtal i programmet. Samtalet är ett bra verktyg för dig som chef och innebär ett systematiserat samtal mellan chef och medarbetare minst en gång per år. Tidigare var samtalet inriktat på den enskilde medarbetarens prestationer. Idag är det snarare ett viktigt tillfälle när chef och medarbetare utbyter tankar om verksamheten. Ni samtalar om vad som kan bli bättre på arbetsplatsen och i själva arbetet. Det är därför som en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal är så viktigt, speciellt när du är ny i rollen som chef.

Utbildning med medarbetarsamtal ger bra planering

Hur ska du som chef planera och leda ett medarbetarsamtal? Under en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal får du nya kunskaper om metoder för planering och genomförande. Det är vanligt att varje organisation utformar samtalen efter sina egna mallar, utifrån sina egna förutsättningar. Använd då dina kunskaper från utbildningen och väv in dessa i era egna mallar. Glöm inte att själva syftet med medarbetarsamtalet är att sätta tydliga mål för medarbetaren, följa upp och koppla resultatet till den individuellt satta lönen. Oavsett mallarna ni går efter är det detta som samtalen ska utmynna i.

Avsätt tid för medarbetarsamtalet

Boka tid för mötet med din medarbetare. 60-90 min är normalt men var flexibel. Medarbetarsamtalet får inte bli ett nödvändigt ont som ni ska genomföra och sedan glömma. Under en ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär du dig många tips som banar vägen för ett bra möte. Du får insikter om att en ostörd plats är viktigt, så att det blir en avspänd atmosfär. Tänk speciellt på att bygga upp ett förtroende så att medarbetaren öppnar sig under samtalet. Lyssna aktivt på medarbetaren, även på besvärliga medarbetare, och låt dem beskriva sina dagliga arbetsuppgifter. Uppmuntra medarbetaren att öppet våga ge sin syn på verksamheten och på hur ni ska uppnå målen. Lämna viktig företagsintern information så att medarbetar klart uppfattar organisationens och enhetens mål. Notera information om den anställdes arbetsuppgifter och hur de kan utvecklas för feedback.

Ledarskapskursen förbereder dig inför samtalet

Det är viktigt att du uppmärksammar medarbetaren genom att vara väl förberedd inför samtalet. Påpeka medarbetarens betydelse för organisationens verksamhet. En ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär dig att du ska diskutera framgångsfaktorer och medarbetarens kompetensutveckling. Stimulera till snabba förbättringar och tveka inta att diskutera och pröva nya idéer. Medarbetarsamtalet ska stimulera medarbetarens kreativitet för att genom nya uppslag snabbar nå målen. Fastställ därför individuella mål för medarbetaren. Du som chef föreslår målen som du sedan stämmer av mot medarbetarens mål. Justera eventuellt. Därefter fastställer ni målen och kvalitetssäkrar. Bestäm samtidigt hur måluppfyllelsen ska bedömas, vilka kriterier som skall gälla, detta är jätteviktigt.

Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal ger checklista

Fråga dig vad som är viktigast att få med i samtalet. En ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal lär dig vad du behöver prioritera. Ett samtal kan rimligen inte innehålla allt. Undvik en lista med flera punkter. Samtalet får inte bli en intervju eller ett förhör. Förklara viktiga spelregler. T ex information om företagsinterna affärshemligheter. Tänk på att medarbetarsamtalet skall återkomma med regelbundenhet, minst en gång per år. Fundera på om du som chef planerar förändringar i verksamheten som kan komma att påverka medarbetaren. Informera medarbetaren senast en vecka innan samtalet. Avsätt ordentligt med tid för medarbetarsamtalet och säkerställ att du och din medarbetare kan samtala ostört.

Chefsutbildning med samtal

Diskutera vilka medarbetarens nyckelarbetsuppgifter är. Se till att du är påläst och förberedd genom att ha gått en chefsutbildning med medarbetarsamtal. Då säkerställer du att du har rätt kunskaper och undviker att gå i fällor under samtalet. En sådan fälla kan vara att prata om lönen under samtalet. Undvik helst löneförhandling i ett medarbetarsamtal. Lönediskussionen riskerar annars att överskugga allt annat under samtalet. Informera före mötet i stora drag vad du avser att ta upp. På samma sätt ber du medarbetaren tänka igenom vad som bör tas upp under det kommande samtalet. Kom ihåg att det som tas upp under medarbetarsamtalet ska behandlas konfidentiellt.