Ekonomi för chefer – Ny som chef

Kurs i ekonomi för chefer

Ekonomi för chefer är en endagskurs i ekonomi
Har du kunskap om ekonomin i företaget?

Ekonomi är ett viktigt ämne för dig som är ny som chef. Kanske har du redan gått en chefsutbildning för ny chef och har därmed lagt grunderna för ledarskapet. Det är jättebra. Men i och med din roll som chef har du ett även fått ett ekonomiskt ansvar. Det betyder att du måste ha en förståelse för vad som utvecklar och gynnar din verksamhets ekonomi och lönsamhet. För att snabbt få grundläggande ekonomiska kunskaper är kursen ekonomi för icke ekonomer ett bra tips. Den vänder sig till chefer och beslutsfattare som behöver förstå vad företagsekonomi är. Den är en endagsutbildning och lär dig det du behöver veta för att förstå rapporter, termer och begrepp.

En ekonomikurs lär dig företagsekonomi

En utbildning i företagsekonomi för chefer kan innebära skillnaden mellan framgång eller inte för dig som är ny som chef. En ekonomikurs är en god investering som du med all säkerhet kommer att ha stor användning av framöver. Inte minst för att du ska känna dig mer trygg i din position. Kunskaper skapar trygghet och du kommer lättare att kunna komma med kommentarer och inlägg som berör ekonomin. Det kommer att öka ditt förtroendekapital både i företaget och i den grupp du leder.

Ekonomiutbildning för nya chefer

Under en ekonomiutbildning får du som är ny som chef tolka och dra slutsatser ur olika ekonomiska rapporter, analysera bokslut, ta fram nyckeltal och lära dig hur du tolkar dessa, kunskaper om investeringar samt lägga budget och skapa kalkyler. Vare sig du som är ny som chef har lätt för ekonomi eller inte är vissa grundkunskaper nödvändiga. Alla kommer vi i kontakt med ämnet på något sätt och vi måste inte älska det men grunden måste vi alla mer eller mindre ha. Med mer kunskap växer ofta också vårt engagemang inför sådant som vi kanske tycker är svårt.

Ekonomi behöver inte vara svårt

Ekonomi kan ibland kännas invecklat men gör det heller inte svårare för dig själv än vad det behöver vara. När du är ny som chef är det mycket nytt du måste lära dig. Var därför smart och gå ekonomikurser hos Hjärtum Utbildning, vilka ger dig de mest relevanta kunskaperna till att börja med. Du behöver inte vara en expert på siffror eller huvudräkning för att kunna skaffa en bra ekonomisk grund att stå på. Mycket handlar om att lära sig se samband och hur du som är ny som chef kan tyda olika ekonomiska begrepp.