Ny som chef – chefsutbildning

Chefsutbildning för ny som chef

Lär dig att bli chef tillsammans med andra
Chefsutbildning för nya chefer

Höj kompetensen med vår utbildning Ny som chef, en grundläggande chefsutbildning för ny chef. Det är en utbildning för dig som ska börja ett nytt kapitel som chef i ditt liv. Att gå en kurs för nya chefer kan vara det bästa valet du någonsin gjort för din karriär. Du har påbörjat din resa genom att tacka ja till en chefsposition. Nu ska en utbildning hjälpa dig att bli förberedd på vad som komma skall. Förberedelse är A och O inför uppgiften du har framför dig.

Öka din kunskapsnivå genom utbildning

Din arbetsplats kommer att ställa krav på dig som du kanske inte räknat med. Förväntningarna från omgivningen kommer att vara höga. Därför är det viktigt att du är medveten om de vanligaste nybörjarmisstagen. Rätt kunskaper gör att du i största mån kan undvika de fallgropar som kan dyka upp, vilket sparar både tid och ansträngning. Öka din kunskapsnivå genom att gå en utbildning i ledarskap i ett tidigt skede. Utbildningen innehåller alla delar du behöver för att snabbt komma in i rollen som chef och ledare.

Utveckla ett vinnande ledarskap genom rätt kunskaper

Komplettera dina nuvarande kunskaper med en givande ledarskapskurs hos Hjärtum Utbildning. Under utbildningsdagarna får du ny input till ledarrollen, lär dig skapa effektiva och vinnande team och ökar din kommunikativa förmåga. Din insikt om dig själv och hur du är som ledare ökar och skapar utrymme för reflektion och förändring. Det är enklare att utveckla ett långsiktigt vinnande ledarskap när du har fått rätt kunskaper. Så enkelt är det. När du vet hur du ska agera blir ledarskapet smidigare och andra kommer att uppfatta dig som trygg och säker i din ledarroll.

Lär dig att motivera din personal

Som chef är en av dina stora utmaningar att entusiasmera och motivera dina medarbetare. För att kunna göra det helhjärtat måste du själv känna motivation och engagemang för ditt arbete och för företaget. Brinner du för något märks det i ord och handling och medarbetarna kommer att uppfatta ditt intresse som äkta och lättare engagera sig. I det här sammanhanget är du säljare av det egna företagets idéer och köparna är dina medarbetare. En del i din chefsutveckling bör innehålla kontinuerlig uppmuntran och belöning av dina anställda, för visad framåtanda, goda uppslag och delaktighet i företagets utveckling.

Väck intresset i teamet

Att leda och utveckla team är en viktig del av en ledarskapsutbildning. En utbildning ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att forma och leda effektiva och framgångsrika team. Du får  bland annat lärdomar om hur du kan väcka och bibehålla intresset för arbetsuppgifterna i teamet. Olika ledarskapskurser hjälper dig att se varje persons individuella behov och att använda olikheterna i gruppen till kreativitet och utveckling. Du lär dig hur grupputveckling går till i praktiken och får kunskaper om hur du utvecklar både ett redan etablerat team och en helt ny grupp. Du lär dig se alla vinster som en stark och modig arbetsgrupp för med sig och får verktyg för att arbeta fram den viktiga teamkänslan.

Viktiga lärdomar för ledaren

Att utbilda dig ger viktiga kunskaper och lärdomar inom ledarskapsområdet. Genom att du blivit tilldelad chefspositionen har du fått förtroendet att spela en central roll inom organisationen. Med en chefsutbildning med inriktning mot nya chefer lär du dig att du har fått en helt ny position. För den positionen gäller helt nya spelregler. Du är inte längre en medarbetare, du är chef. Ju förr du inser skillnaderna däremellan desto enklare kommer det att vara för dig att acceptera att du inte är ”en i gänget” på arbetsplatsen. Du måste numera våga vara en ledare och en förebild som dina teammedlemmar kan se upp till. För att kunna bli en stark och modig ledare behövs nya kunskaper och träning i att leda andra. Detta får du genom en utbildning anpassad för nya ledare.

Utveckla din chefskompetens

I och med ditt chefskap kommer du tvingas att gå ut på ibland okänd mark. Då är det tryggt att ha kunskaperna från utbildningen ny som chef med dig på resan. Under en chefsutbildning får du på ett praktiskt och teoretiskt sätt lära känna nya sidor av dig själv. Detta kommer du att ha stor nytta av i din roll som chef. En utbildning kommer att ge dig den kunskap och kompetens som du behöver för att få en bra start i företaget. Självklart kommer du lära dig mycket på vägen genom nya erfarenheter. Men att ha en stabil utbildningsgrund kommer att ge dig en självsäkerhet som är obetalbar.

Ledarskapsutbildning lär dig om maktbalansen

Att vara chef innebär att ha makt. Du kan behöva utveckla dina kunskaper om hur makt ska användas för att bli en positiv kraft. Makt är positivt om man vet hur man ska använda sig av den och göra det på rätt sätt. Tillsammans med utbildaren och dina kurskamrater kommer ni att diskutera vikten av att leva som man lär. Allt du gör som chef kommer nämligen att påverka dina medarbetare. De är beroende av dig för att må bra, få en bra lön, motiverande arbetsuppgifter, trygghet, stöd och bekräftelse. En chefsutbildning lär dig att vara noggrann med dina ordval då det du säger till dina anställda kommer att gälla. Du måste med andra ord hålla allt du lovar.

Chefsutbildning som ger tips och råd

I lagens mening företräder du nu som chef din arbetsgivare. Din uppgift är att föra dennes talan och försvara de beslut som kommer uppifrån inom organisationen. Samtidigt som du ska hålla din arbetsgivare om ryggen ska du också stå på dina medarbetares sida. Detta kan vara en svår balans men en chefsutbildning för ny som chef ger dig de tips och råd som kommer att underlätta ditt arbete. När du gått en ledarskapskurs vet du hur du kan gå tillväga för att kunna uppfylla de båda sidornas förväntningar som kommer att ställas på dig.

Få träning för chefsrollen

Utbildning i ledarskapets olika delar ger dig praktiskt användbar träning i att vara chef. När du är ny som chef måste du först och främst lära dig vad chefsrollen innebär för dig. För att du ska bli en så bra chef som möjligt är det viktigt att du är på det klara med hur du vill att chefskapet ska se ut och gå till. Självklart kommer du att lära dig enormt mycket med tiden men se till att ha så mycket kunskap det bara går innan så du känner dig redo att anta utmaningen. Att gå en chefsutbildning innan du börjar gör garanterat stor nytta då du kommer känna dig tryggare i rollen vilket också kommer att smitta av sig på dina medarbetare.

Specialistutbildning för ledaren

Det finns många chefer som inte ser kopplingen mellan chefs- och ledarskap. Det kan vara först efter att ha gått en utbildning som skillnaderna blir tydliga. Utbildningen lär dig att ett chefskap är en yrkesroll du blir tilldelad och vare sig du är ny som chef eller en erfaren sådan måste du veta skillnaden mellan dessa två begrepp. Som chef har man makten och ansvaret att tillsammans med sina medarbetare nå resultat. Ledarskapet är istället en relation där det handlar om att hela tiden förtjäna sitt teams förtroende. Så om man nu vill bli en bra chef vill det till att man hittar en balans mellan båda dessa delar. På en chefsutbildning får du lära dig vad det innebär att vara en bra chef och ledare.

Moderna undervisningsmetoder för professionen ledare

Att utbilda dig hos Hjärtum Utbildning innebär att du får ta del av moderna undervisningsmetoder. Bland annat lär du dig om att vårda relationen med dina medarbetare. Ett ledarskap bygger på att få en positiv relation med sina medarbetare. När du är ny som chef gäller det att få dina medarbetares förtroende och skapa ett inspirerande förhållande mellan båda parter. De anställda kommer att acceptera dig om de känner respekt för, tycker om och beundrar dig som ledare och person. Som inom många andra professioner måste man hitta sitt personliga sätt att utöva sitt ledarskap på som känns naturligt och inspirerande för dig själv. Att gå en chefsutbildning kan ge dig de verktyg vilka hjälper dig att arbeta med detta på ditt egna vis och bli den chef och ledare du vill vara.

Ledarskapsutbildning ger tillgång till verktyg

Att vara ny som chef kan vara en stor utmaning. Du behöver verktyg att ta till i olika situationer. Om du har gått en chefsutbildning har du fått många av de verktyg som kommer att hjälpa dig att få en struktur på ditt ledarskap och även en viss säkerhet inför vad som komma skall. Du kommer självklart växa med de erfarenheter du får med tiden men förberedelse inför dessa scenarier är A och O. En utbildning kan vara en del av förberedelsen. Ju mer du är förberedd desto lättare kommer de situationer du ställs inför att lösas och du kommer känna en trygghet vilket smittar av sig på dina medarbetare och hela arbetsplatsen.

Övningsuppgifter under utbildningen

Övningsuppgifter under utbildningen
Vart är du på väg i ditt ledarskap?

Under en utbildning för nya chefer kommer du att få träna praktiskt på situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Ta också chansen att få tips och råd av andra kursdeltagare i samma position som du som är mer erfarna i rollen som chef. Att vara en god ledare handlar mycket om hur du är som person och vad chefsrollen innebär för dig. Var därför på det klara med vad du själv har för syn på hur en god ledare ska vara och vilken ledare du vill bli. Våga vara öppen för nya vägar och lyssna på de omkring dig men ta beslut efter vad du tycker är bäst. Använd övningarna under utbildningen till att utveckla dig genom att dela med dig av dina  erfarenheter och lyssna och lär av andras.

Ta fram en utbildningsplan för dig

Införskaffning av kunskaper är en investering som du alltid kommer att ha nytta av, både om du är ny som chef eller en mer erfaren sådan. I slutet av en utbildning brukar du få hjälp med att göra en utbildningsplan för just ditt ledarskap. Det kan vara olika planer för dig som är chef och dig som är ledare. Då chefs- och ledarrollen skiljer sig från varandra är det en god idé att veta dessa skillnader och hur man hittar balansen som kan göra framgången till ett faktum. Att vara en god ledare är ett förhållningssätt och beror mycket på vilka personliga egenskaper personen i fråga besitter. Du måste kunna inspirera och motivera dina medarbetare till att vilja lyckas och prestera sitt bästa. Om du har den förmågan kommer du alltid vara eftertraktad på marknaden. Förmågan tränar du upp under en ledarskapskurs och förfinas genom att träna ditt ledarskap praktiskt.

Grunderna i att vara chef

När du blivit chef tillhör du också en yrkesgrupp som axlar ett stort ansvar. Utan att känna till grundläggande regler och fakta om ledarskap kan det bli svårt att leda en grupp. När du blir chef får du plötsligt ansvar för andra människors utveckling och trivsel. För att både våga och kunna ta det ansvaret har du behov av att fylla på kunskapsnivån inom ledarskapsområdet. Förutom grunderna i ledarskap behöver du även lärdomar inom andra områden. I och med att du nu får resultatkrav på dig förväntar sig ledningen att du förstår företagsekonomi. Konflikter ska bli omhändertagna och du ska ha tillräckligt med kunskaper för att kunna reda ut oenigheter och få alla i balans igen. Som du förstår ska en mängd olika områden och vitt skilda kunskaper nu gå samman i en och samma person, nämligen du som ny chef.

Utbildning i ledarskap för chefer

Får du chansen att utbilda dig i ledarskap så gör plats i almanackan för det, du kommer inte att ångra dig. Tiden du får avsätta för att gå utbildningen får du igen senare. Då har du tillräckliga kunskaper för att angripa problem, utmaningar och nya arbetsuppgifter som du ställs inför i ditt nya yrkesliv. Det är också viktigt att komma ihåg att det är inte bara du som chef som drar nytta av att du vet vad ledarskap innebär. Dina medarbetare kommer att vara tacksamma för att deras nya chef förstår vad det innebär att leda dem.

Relevant utbildning ger relevant kunskap

Med ledarskapet följer ett betydligt större ansvar än det du haft tidigare. Se till att förbereda dig genom att gå relevant utbildning. Det är inte alla som får gå en utbildning för chefer innan de tillträder sin nya tjänst som chef, men de som får göra det står betydligt bättre rustade inför de utmaningar som väntar. Under utbildningen samlar du på dig kunskaper som är relevanta och betydelsefulla för chefsrollen, med allt vad den innebär.

Lär dig om arbetsrätten

Din utbildning i ledarskap ser till att du lär dig grunderna inom arbetsrätten. Detta är mycket viktiga kunskaper att ha när du ansvarar för andras anställningsvillkor, förmåner och plikter. Dina medarbetare kommer att få stor glädje av att du känner till vad som gäller. Det underlättar både för alla nyblivna chefer och för deras anställda att chefen känner till lagar och regler och även kan tillämpa dem vid rätt tillfälle. Du behöver veta när du får anställa, säga upp och avskeda. Du behöver ha kunskap om sekretessregler, tystnadsplikt och kollektivavtal. Allt lär du dig inte på en gång, men du får baskunskaperna och vet vad du ska leta efter ytterligare svar.

En ledarskapsutbildning för chefen lär dig ställa de rätta frågorna

Innan du tillträder din nya tjänst och kliver in i kategorin nyblivna chefer är det viktigt att du vet vilket ditt uppdrag är. Det kan tyckas banalt att reflektera över men det är faktiskt relevant. Under en ledarskapskurs för chefen lär du dig att ställa de rätta frågorna, så att du klargör både dina åtaganden, skyldigheter och rättigheter. Säg att du anställs som ekonomichef för ett dotterbolag inom en koncern. Då är det viktigt att du vet vem du rapporterar till och om din operativa chef finns på dotterbolaget eller i moderbolaget. Det är viktigt att se till att du inte hamnar i kläm mellan två personer, som båda ställer oförenliga krav på dig.

Konflikthantering på schemat

Alla nya chefer upplever besvärliga situationer ibland. Under din chefsutbildning blir du tränad i att hantera och framför allt lösa konflikter. Du lär dig att det inte går att sopa problemen under mattan. De måste lyftas upp i ljuset för att kunna redas ut. Försök att inte ta ställning för någondera parten, utan se på problemet med opartiska ögon. Säkert tycker du att endera sidan har mer rätt än den andra. Glöm dock inte att det viktiga är att konflikten reds ut, inte att någon får rätt. Ta tag i osämjan så snart den dyker upp. Väntar du blir den oftast bara värre och rotar sig längre in i verksamheten. En utbildning för chefen ger dig redskapen som reder ut osämjan och förebygger att den uppstår igen.