Artiklar

Lär dig genomföra medarbetarsamtal

Chefsutbildning med medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, planeringssamtal, medarbetarsamtal – kärt barn har många namn. Genom åren har begreppen varierat för cheferna. Samtalet är en systematiserad dialog mellan chef och medarbetare och det ska äga rum minst en gång per år. Från att samtalet tidigare har varit inriktat på den enskilde medarbetarens prestationer, så är det idag ettFortsätt läsa

Ny som chef lär sig hålla medarbetarsamtal

Chefsutbildning i medarbetarsamtal Efter en chefsutbildning för ny chef som riktar in sig på medarbetarsamtalet vet du hur du som chef ska planera och genomföra goda samtal med din personal. Du lär dig att ett väl genomfört medarbetarsamtal kan förbättra både arbetstillfredsställelse och trivsel. Därmed bidrar samtalet inte bara till en bättre stämning utan ävenFortsätt läsa

Utbildning för nya chefer

Utbildning för dig som är ny som chef En utbildning för nya chefer ger dig som är ny i rollen goda baskunskaper inom ledarskapets olika områden. När du är ny som chef är det många saker som du behöver lära dig. En chefsutbildning förbereder dig inför ditt nya jobb och skapar utrymme för eftertanke omFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning online

En ledarskapsutbildning online ger nya idéer En organisation som fortlöpande låter sina chefer och ledare gå en ledarskapsutbildning online eller fysiskt kommer att både stärka attraktionskraften hos företaget. Utbildningar hjälper med andra ord till att skapa en arbetsplats som hela tiden utvecklas och drivs framåt. En chefsutbildning för ny chef ger, förutom praktiska kunskaper, ävenFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning ger kunskapsträning

Få din kunskapsträning genom utbildning för ledare Framgångsrika ledare är de som har inser att ledarskapsutbildning ger kunskapsträning. Dessa ledare kommer att gå längst på dagens arbetsmarknad. Genom bildning inom området ledarskap ser de till att alltid vara uppdaterade och känna till de senaste forskningsrönen. Bildning kräver utbildning, så för att bli välutbildad behöver ledarenFortsätt läsa