Artiklar

Lär dig genomföra medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning med medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, planeringssamtal, medarbetarsamtal – kärt barn har många namn. Genom åren har begreppen varierat för cheferna. Samtalet är en systematiserad dialog mellan chef och medarbetare och det ska äga rum minst en gång per år. Från att samtalet tidigare har varit inriktat på den enskilde medarbetarens prestationer, så är det idag ettFortsätt läsa

Ny som chef lär sig hålla medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal Efter en ledarskapsutbildning som riktar in sig på medarbetarsamtalet vet du hur du som chef ska planera och genomföra goda samtal med din personal. Du lär dig att ett väl genomfört medarbetarsamtal kan förbättra både arbetstillfredsställelse och trivsel. Därmed bidrar samtalet inte bara till en bättre stämning utan även till ökad produktivitet.Fortsätt läsa

Utbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer En utbildning för nya chefer ger dig som är ny i rollen goda baskunskaper inom ledarskapets olika områden. När du är ny som chef är det många saker som du behöver lära dig. En ledarskapsutbildning förbereder dig inför ditt nya jobb och skapar utrymme för eftertanke om just ditt ledarskap. UtbildningsdagarnaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning online

En ledarskapsutbildning online ger nya idéer En organisation som fortlöpande låter sina chefer och ledare gå en ledarskapsutbildning online eller fysiskt kommer att både stärka attraktionskraften hos företaget. Utbildningar hjälper med andra ord till att skapa en arbetsplats som hela tiden utvecklas och drivs framåt. En utbildning i ledarskap ger, förutom praktiska kunskaper, även nyaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning ger kunskapsträning

Få din kunskapsträning genom utbildning för ledare Framgångsrika ledare är de som har inser att ledarskapsutbildning ger kunskapsträning. Dessa ledare kommer att gå längst på dagens arbetsmarknad. Genom bildning inom området ledarskap ser de till att alltid vara uppdaterade och känna till de senaste forskningsrönen. Bildning kräver utbildning, så för att bli välutbildad behöver ledarenFortsätt läsa