Certifierad ledare

Certifierad ledare – en gedigen ledarskapsutbildning

ledarskapsutbildning Certifierad ledare
Utbildning för erfaren chef

Utbildningen certifierad ledare är en bra ledarskapsutbildning för dig som arbetat som ledare en tid. Utbildningen tydliggör din ledarroll och ger dig verktygen till att hitta ditt personliga ledarskap. Under utbildningens gång stämmer kursledaren av att du hänger med och ser till att du tar till dig av kunskaperna. De två utbildningsdagarna avslutas med en certifiering. Detta är kanske inte en chefsutbildning för ny chef i första hand, utan den vänder sig till dig som är lite mer erfaren.

Lär dig hantera förväntningarna på chefen

Under vår ledarskapsutbildning Certifierad ledare kommer du att kunna lyfta dina egna frågeställningar och utökar dina kunskaper med nytt lärande kring ledarskap. När du är chef måste du först och främst förstå innebörden av ett chefskap respektive ett ledarskap. Du måste vara väl medveten om skillnaderna och veta hur du ser på de båda rollerna. Vilka förväntningar finns på positionerna och vilka är kraven för att du ska kunna utföra ett bra jobb? Hur har du utfört ditt uppdrag som ledare hittills? Sannolikt har du ett antal områden som du känner att du kan förändra och förbättra.

Ledarskap är en process som kräver utbildning

Både ditt chefskap och ditt ledarskap kommer att vara byggt på dina värderingar. Allt eftersom du arbetar som ledare kommer dina riktmärken och värdegrunder att bli allt tydligare. Stämmer de överens med den ledarposition du har? Känner du dig själv tillräckligt väl för att kunna använda hela din potential som ledare? Detta är viktiga frågor som du kan få svar på under en ledarskapsutbildning. Att verkligen lära sig att leda är en process och du måste du ta dig tiden att reflektera över vem du är som ledare och varför.

Bli certifierad som ledare genom ledarskapsutbildning

Du kan bli certifierad ledare genom att gå en ledarskapsutbildning, som vänder sig till dig som arbetat ett tag. När du var ny som chef hade du ännu inte den erfarenhet eller nödvändiga kunskap som du behöver ha i rollen som ledare. Nu när du är varm i kläderna har du hunnit prova ett antal ledningsverktyg. Några har fallit väl ut, andra gick inte lika bra att använda. Att gå en utbildning en bit in i ditt ledarskap gör att flera pusselbitar faller på plats. Plötsligt inser du vad som gick snett och vad du kan behöva rätta till.

Kunskap ger modiga ledare

Mod och ledarskap och dess samband är något som vi lyfter fram under en ledarskapsutbildning. Att våga vara en ledare ligger lika mycket till grund för framgång som rätt kunskap gör. Med rätt kunskap och kompetens är det också lättare att ha modet till att utöva ett ledarskap. Dessa två faktorer går hand i hand.

Att vara chef kan vara omvälvande. Du är inte en i gänget på arbetsplatsen utan har en roll där du måste ta beslut, beslut som ibland inte backas upp av omgivningen. Inte desto mindre måste dessa beslut tas och det är ditt ansvar att handla utifrån vad du tycker är bäst för verksamheten. När du ser till att få regelbunden påfyllning av din ledarkompetens ökar din kunskapsnivå och du kan lättare utföra dina chefsåtaganden. Med lärdomarna kommer tryggheten och du kan bli mer avslappnad i din roll, eftersom du vet vad du kan.