Utbildning för nya chefer

Nya chefer behöver chefsutbildning

Förstå din nya roll som chef
Utbildning för nya chefer

Det finns en yrkesgrupp som axlar ett stort ansvar och inte alltid får utbildning för nya chefer. De hinner därför sällan förbereda sig ordentligt i sitt ledarskap. Det är gruppen nya chefer. Det är inte alla som får gå chefsutbildning för ny chef innan de tillträder sin nya tjänst. De som får göra det står betydligt bättre rustade inför de utmaningar som väntar. När du blir chef får du plötsligt ansvar för andra människors utveckling och trivsel. Du ställs inför resultatkrav och förväntas förstå företagsekonomi, du ska kunna hantera konflikter och reda ut oenigheter, osv. En mängd olika områden och vitt skilda kunskaper ska nu gå samman i en och samma person. En ledarskapsutbildning för nya chefer guidar dig genom chefens många olika arbetsuppgifter. Bland annat får du kunskap om ledarskapsteorier och praktiskt ledarskap. Båda lika viktiga för att förstå vad ledarens roll innebär.

Utbildning för nya chefer är bra

Att gå en chefsutbildning när du är ny som chef är väl investerad tid och utvecklar dig som ledare. Du ska nu axla ett betydligt större ansvar än det du haft tidigare. Får du chansen att gå en chefsutbildning så gör plats i almanackan för den, du kommer inte att ångra dig. Tiden du får avsätta för att gå utbildningen får du igen senare. En utbildning ger dig tillräckliga kunskaper för att angripa problem, utmaningar och nya arbetsuppgifter. Det är också viktigt att komma ihåg att det är inte bara du som chef som drar nytta av att du vet vad ledarskap innebär.

Höj kompetensnivån med en utbildning för ledare

Dina medarbetare kommer att få stor glädje av att du känner till vad som gäller. En ledarskapsutbildning för nya chefer sätter fokus på vad du som är ny behöver kunna. Det underlättar både för alla nya chefer och för medarbetarna att chefen känner till lagar och regler. Du ska även kan tillämpa dem vid rätt tillfälle. Din chefsutbildning ser till att du lär dig grunderna inom arbetsrätten. Detta är mycket viktiga kunskaper att ha när du ansvarar för andras anställningsvillkor, förmåner och plikter. Du behöver veta när du får anställa, säga upp och avskeda. Du behöver ha kunskap om sekretessregler, tystnadsplikt och kollektivavtal. Allt lär du dig inte på en gång. Men du får baskunskaperna och vet vad du ska leta efter ytterligare svar.

Ledarskapsutbildning lär dig om ditt uppdrag

Innan du tillträder din nya tjänst och kliver in i rollen som ny chef är det viktigt att du vet vilket ditt uppdrag är. Under en chefsutbildning för nya chefer går vi igenom de frågeställningar du behöver reda ut. Det kan tyckas banalt att reflektera över uppdraget som chef, men det är faktiskt relevant. Under din utbildning lär du dig att ställa de rätta frågorna. På så sätt klargör du både dina åtaganden, skyldigheter och rättigheter. Säg att du blir anställd som ekonomichef för ett dotterbolag inom en koncern. Då är det viktigt att du vet vem du rapporterar till och var din operativa chef finns. Det är viktigt att se till att du inte hamnar i kläm mellan två personer, som båda ställer oförenliga krav på dig.

Konflikthantering ett ämne under en utbildning för ledare

Alla nya chefer upplever besvärliga situationer ibland. Under din chefsutbildning för ledare tränar du dig i att hantera och framför allt lösa konflikter. Du lär dig att det inte går att sopa problemen under mattan. De måste lyftas upp i ljuset för att kunna redas ut. Försök att inte ta ställning för någondera parten, utan se på problemet med opartiska ögon. Säkert tycker du att endera sidan har mer rätt än den andra. Glöm inte att det viktiga är att konflikten reds ut, inte att någon får rätt. Ta tag i osämjan så snart den dyker upp. Väntar du blir den oftast bara värre och rotar sig längre in i verksamheten.