Utbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya cheferEn utbildning för nya chefer ger dig som är ny i rollen goda baskunskaper inom ledarskapets olika områden. När du är ny som chef är det många saker som du behöver lära dig. En ledarskapsutbildning förbereder dig inför ditt nya jobb och skapar utrymme för eftertanke om just ditt ledarskap. Utbildningsdagarna är ett bra sätt att frigöra tid för reflektion. Samtidigt inhämtar du den kunskap du behöver i rollen som chef. Detta sammantaget ger dig en grundläggande plattform att utvecklas vidare från i din chefsroll.

Lär dig ta ansvaret som chef

Som chef har du nu fått ett nytt ansvar och med det följer befogenheter och utmanande arbetsuppgifter. Du har många olika områden att bekanta dig med och ett antal medarbetare att lära känna. Ledarskapsutbildningen Ny som chef tar upp det här med ditt nya ansvar och hur du både vågar och har kunskap för att axla detta. Du ingår nu i andra grupper, såsom ledningsgrupp och olika ansvarsgrupperingar. Kanske känner du redan dina medarbetare, eftersom ni arbetat tillsammans tidigare. Det är dock skillnad att känna dem som nybliven chef och som arbetskamrat.

Utbildning för nya chefer lär dig att leda

Kanske märker du redan en viss skillnad i attityd och uppträdande mot dig, nu när du är deras chef. Det går ofta med automatik, eftersom de i och med din nya roll hamnat i beroendeställning till dig. Under en chefsutbildning får du lära dig att hantera den nya situationen, där du går från kompis och gruppmedlem till chef och beslutsfattare. Det kan kännas ovant och konstigt att plötsligt vara den som alla måste vända sig till. En ledarskapsutbildning lär dig många saker du behöver kunna för att kunna leda.

Ledarskapsutbildning tar upp ledarstil

Som ny chef kommer du säkert att märka att det är svårt att få tiden att räcka till. Då är det bra att planera in en ledarskapsutbildning. Då avsätter du tid för din ledarutveckling och får möjlighet att hitta din egen ledarstil, utan att bli störd. Förutom att förhållandet till dina före detta kollegor har förändrats har även förhållandet till chefer, kunder och leverantörer ändrats. Låt det ta lite tid att bli varm i kläderna och gå en chefsutbildning, så att du får kännedom om vad som förväntas av dig. Då blir det lättare att tackla alla nya uppgifter och hantera de nya relationerna till övriga både inom och utom verksamheten. Du lär dig hur du ska kommunicera internt och externt och att utveckla din egen ledarstil.

Kurs i arbetsrätt

Ett särskilt avsnitt under din ledarskapsutbildning brukar ägnas åt området arbetsrätt. När du är nybliven chef är du också ny på att skriva anställningsavtal, sätta lön, förhandla om förmåner, hålla medarbetarsamtal och rekrytera. Kanske har du en personalavdelning att vända dig till för vägledning, men du behöver ha grundläggande kunskaper om lagar, regler och kollektivavtal för att uppfattas som trovärdig. När du till exempel har ett medarbetarsamtal måste du ha regelverket i ryggen för att kunna genomföra ett konstruktivt och givande samtal. Det är tryggt för både din och din medarbetares skull. Allt behöver du inte kunna, men tillräckligt för att utstråla säkerhet och lugn. Om du vill bygga på dina kunskaper kan du gå en kurs i arbetsrätt och lära dig mer på djupet inom området.