Arbetsrätt i praktiken för ny som chef

Utbildning i arbetsrätt i praktiken för chefer

Arbetsrätt för ny som chefGå en kurs i arbetsrätt och lär dig hur du ska agera kring personalfrågorna. Dessa frågor kan upplevas som svåra och invecklade. Därför är en utbildning som bara handlar om arbetsrätt ett bra tillfälle att få klarhet i vad som gäller. Speciellt när du är ny som chef är det nödvändigt för dig att ha grundkunskaper inom området. Genom en arbetsrättsutbildning får du kunskap om det  mest väsentliga och lär dig även hur du kan använda dessa kunskaper i praktiken.

Det är många på ett företag som kommer i kontakt med arbetsrättsfrågor. En utbildning kan därför vara på sin plats även för personalhandläggare, personalansvarig, personaldirektör, förhandlingschef, driftansvarig med flera. Arbetsrättsliga frågor är en viktig del att ha kunskap om på de flesta nivåer inom verksamheten. Ledarskapsutbildningen Ny som chef innehåller ett avsnitt om arbetsrätten, speciellt för dig som är ny i chefsrollen.

Arbetsrätt som en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt får du som måste ha koll på personalfrågorna konkret kunskap i just personalhantering, allt från anställning till avsked. Du får genom praktiska exempel varvat med teori en bra bas för hur du kan hantera vardagliga situationer angående olika slags personalfrågor. Vår utbildningsledare har mångårig erfarenhet från arbetsrätt och är bland annat författare till boken Praktisk arbetsrätt.

Innehållet under en arbetsrättsutbildning

Så vad lär du dig då under en ledarskapsutbildning som fokuserar på arbetsrättsområdet? Du ökar din kompetens om de lagar som finns inom arbetsrätten. Dessa är  kategoriserade i olika grenar. Några av dessa handlar om anställningsavtal, uppsägning och avsked, lön och förmåner, integritetsfrågor, förhandling- och informationsskyldighet, diskriminering, övergång av verksamhet med mera. Det är viktigt att du som är ny som chef tar dig tiden till att sätta dig in i det som är mest relevant för din roll.

Kompetens ger trygghet

En kurs eller utbildning i arbetsrätt ger dig som är ny som chef en trygghet och kompetens som kommer att krävas av dig i din ledarroll. Ju mer du vet om detta desto bättre. Satsa därför tidigt i din roll på en ledarskapsutbildning som i varje fall ger dig de allra viktigaste grunderna i arbetsrätt. Du måste kunna hantera frågor kring anställningsavtal, förmåner, diskriminering, rehabilitering och avsked, för att nämna några. Även om du har tillgång till en personalavdelning som kan hjälpa dig är inger det förtroende att kunna svara själv. En utbildning ger dig en säkerhet i dessa frågor och dina kunskaper kommer att vara till din fördel. Kunskapsinhämtning är alltid rätt och ger dig den plattform du behöver när du ska agera som chef.