Vad ska du studera för att bli en chef?

En ledarskapsutbildning är en studie i att bli chef

Utbildning för att bli chef
Ny som chef är en bra basutbildning

Vad du ska studera för att bli en chef kan vara olika för olika chefer, men utbildningen Ny som chef är en bra början. Under en denna utbildning lär du dig om flera olika chefsområden och allt börjar med självkänslan. Du måste våga tro på dig själv och du måste känna dig själv mycket väl. Det är där just ditt ledarskap börjar. Därför handlar en ledarskapsutbildning ofta om självkänsla och att verkligen vet vem du är. Självmedvetenhet är förmodligen den minst diskuterade ledarskapskvaliteten. Dock är den kanske den mest värdefulla.

Att studera för att bli chef

När du studerar för att bli chef behöver du börja med att öka din medvetenhet om vad du är bra på. Samtidigt ska du  erkänna vad du fortfarande har att lära. Att du är medveten om styrkor och svagheter ökar din trovärdighet som chef. Detta i sin tur kommer att öka effektiviteten i ledarskapet. En chef som är medveten om sin begränsningar såväl som sina styrkor uppvisar en viktig inställning. Du säger att det är OK att erkänna att du inte har alla svar, att alla kan göra misstag och viktigast av allt, att det är OK att be om hjälp.

Lär dig våga göra misstag

Kom ihåg: om du är rädd för att göra misstag hindrar du din egen och organisationens utveckling. Att våga prova, med risk för att misslyckas, är viktigt för att inte stagnera på samma nivå. En organisation som ständigt lär sig och uppmuntrar innovation och nya sätt att göra saker blir oftast en högpresterande organisation. Om du är ny i rollen så ta hjälp av en chefsutbildning för ny chef och lär dig att uppskatta feedback från andra.

En ledarskapsutbildning tar upp vikten av feedback

Eftersom feedback är en viktig del av vad du ska studera för att bli chef, ingår det i en ledarskapsutbildning. Vissa delar av vår personlighet förblir alltid delvis okänd för oss. Därför är det viktigt att ta in feedback och våga möta hur andra ser på oss. För att vara medvetna om detta måste vi be om återkoppling från de vi har runt omkring oss. Var därför öppen för kritik och konstruktiv feedback. Visa intresse för hur andra ser på dig. Då kan du lära känna dig själv ännu bättre genom att du får tillgång till denna ”dolda” del av din självbild.

En utbildning anpassad för chefen

När du studerar för att bli chef ska du leta efter en ledarskapsutbildning som är speciellt anpassad för att utveckla chefen och befrämja dennes karriär. Det finns utbildningar för nya chefer, chefer som arbetat några år och för rutinerade chefer. Utbildning för nya och mellannya chefer lägger främst fokus på att lära sig själva ledarskapet och dess grunder. Frågeställningar som får svar under dessa utbildningar handlar om vad det innebär det att leda en annan människa och vilken påverkan du som chef har på dina medarbetare.

Spetskunskaper att studera

Under en ledarskapsutbildning brukar även ämnen som ger spetskunskaper ingå. Det kan handla om viktiga områden såsom medarbetarsamtal och konflikthantering samt arbetsrätt. Vi rekommenderar att du som är ny som chef studerar ledarskap och går en utbildning i början av din nya karriär. Det ger både nya kunskaper och ökad säkerhet i din nya roll. Onödiga misstag undviks och du får en flygande start som chef.

Ledarskapsutbildning för erfaren chef

Utbildningar i ledarskap som vänder sig till dig som har arbetat många år som chef tar sikte på nya rön inom ledarskapets område. Nya idéer och metoder utvecklas hela tiden och det är bra att hänga med och visa att du är positiv till förändringar och har ett flexibelt sätt att leda. Alla ledare som vill ligga i framkant med sitt ledarskap vet att nya tider ställer nya krav på chefen. Till exempel är det skillnad på att leda en person som är född på 80-talet mot att leda en 50-talist.

Studera en modern utbildning i ledarskap

En modern ledarskapsutbildning tar ofta upp vad du som chef behöver känna till och tänka på i ditt ledarskap av 80-talisterna. Dessa kallas ofta för kallad generation Y och utmärkande för dem att de har haft en mobiltelefon och en dator hela sitt liv. De är uppväxta med ett tangentbord och har suttit åtskilliga timmar framför dataskärmen. De är extremt datavana och har haft tillgång till Internet sedan de var runt 10 år gamla. Deras krav på teknik, tillgänglighet och snabb information skiljer sig radikalt från någon som är född på 50- eller 60-talet. En fast telefon är knappast gångbart längre och inte heller en internetuppkoppling som inte är mobil.