Chefskompetens för ny som chef

Chefskompetens genom utbildning

Chefskompetens ny som chef
Utveckla kompetensen som chef

Ordet kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom tillämpning av kunskaper och färdigheter. Detta betyder alltså att uttrycket chefskompetens innebär att du ska inneha kunskaper som krävs i rollen som chef. Vilka dessa kunskaper nu är, är en fråga med olika svar. Att vara ny som chef kan vara omvälvande. Om du heller inte riktigt är på det klara med vad ditt nya arbete inkluderar är det hög tid för dig att ta reda på det. Detta kan du göra genom att gå  en chefsutbildning för ny chef.

Få rätt chefskompetens genom utbildning

Ett chefskap är en spännande och utmanande uppgift. Du som är ny som chef och inte har tidigare erfarenhet av att sitta på den formella chefspositionen bör i ett tidigt stadium sträva efter att införskaffa rätt chefskompetens för jobbet. Ett enkelt sätt att göra det är att gå en ledarskapsutbildning för nya chefer. Det allra första du måste förstå är skillnaden på att vara chef och ledare. Som chef kan du även vara ledare och vice versa men med den ena rollen tillkommer inte automatiskt den andra. För att på ett enkelt sätt kunna förstå de praktiska skillnaderna mellan dessa roller kan vi ta ett exempel. Inom det tidigare chefskapet sa chefen till de underställda vad de skulle göra medan en ledare visade vägen och styrde en riktning mot det aktuella målet.

Få ledarskapsträning genom en chefsutbildning

Det enklaste sättet att få träning i ledarskapet är att gå en chefsutbildning. Numera är skillnaderna mellan en chef- och ledarroll inte lika stora och linjen däremellan börjar bli allt tunnare. Många chefer idag börjar aktivt välja att utöva ett ledarskap utöver de formella uppgifter de har som chef. Chefskompetens är att hitta en balans mellan resultat och relation. Då ett ledarskap är något som inte kan påtvingas omgivningen utgår denna roll enbart från att skapa relationer med sina medarbetare så att de vill följa dig. Om du är ny som chef kan detta kännas främmande, men bara lugn. Det finns många olika sätt du kan göra detta på.

Utbildningsplan för ny som chef

När du är ny som chef är det mycket du ska lära dig på kort tid. Det är vanligt att gå en ledarskapsutbildning speciellt inriktad mot nytt ledarskap. Du har axlat en ny roll med andra krav och ansvarsområden än vad du antagligen är van vid. Då är det bra att gå en utbildning som innehåller de viktigaste delarna du behöver känna till. Även om du nu är nybörjare ska du inte glömma bort de erfarenheter du har. I den kunskap du samlat på dig genom åren ligger också en slags chefskompetens.

Lär dig om chefsrollen

Under en chefsutbildning för nya chefer lär du dig om vad rollen som chef innebär. Du lär dig att rollen innebär ansvar för resultat, budget, personal, administration, inhämtning och hantering av information, arbetsmiljö, lönesättning med mera. Vissa av dessa områden kräver kunskap i form av teoretiska modeller och att kunna tolka begrepp och siffror rätt. Den andra sidan av ditt chefskap, ditt ledarskap, kräver emellertid helt andra förmågor av dig såsom att bygga relationer, kommunicera, ge feedback, hantera konflikter, gruppdynamik och dylikt. Vad du än må ha för tidigare erfarenheter när du är ny som chef, se till att utnyttja dem.

Kontinuerlig chefsutveckling för nya chefer

Chefskompetens är något som du samlar på dig under hela ditt yrkesliv som chef. Du bygger på kompetensen genom chefsutbildning, erfarenhet, ledarträning och så vidare. Ju mer du strävar efter utveckling och att skaffa ny kunskap kommer ditt lager av kompetens att bli större. Om du är ny som chef bör du börja med detta redan när du tackat ja till denna befattning. Det finns en hel uppsjö av olika ledarskapsutbildningar du kan gå där du som är nybörjare i rollen kan få en stadig grund att bygga vidare på under din karriär.

Chefsutveckling och utbildning går hand i hand

Chefsutveckling och chefsutbildning är två begrepp som går hand i hand. Utbildning ger kompetens och ökad kompetens utvecklar. Vad du än vill uppnå är ditt första steg att sätta upp ett mål. Detta är inget undantag när det kommer till ett chefskap och speciellt om du nu är ny som chef. Sätt dig ner i lugn och ro och svara på frågor som: Vad vill jag uppnå i rollen som chef? Vilka förväntningar och krav kommer att ställas på mig? Hur ser jag på ett chefskap och ett ledarskap? När du har svarat på dessa frågor är ditt nästa steg att fundera över vad du behöver förbättra och utveckla angående dina egenskaper och de kvalitéer du behöver i din position. Kanske inser du att du behöver fylla på kunskapsluckorna genom en utbildning i ledarskap.

Få kunskap om dig själv

Vare sig du är ny som chef eller gammal i gamet måste du kunna leda dig själv innan du leder andra. Det är därför som en ledarskapsutbildning för nya chefer oftast inleds med att du får göra övningar som syftar till att öka din självkännedom. Personlig utveckling och strävan efter ökad chefskompetens är något som du måste prioritera. Att leda dig själv innebär att visa disciplin, att ha integritet samt fasta principstyrda värderingar som kan stötta dig när du känner tvivel. Andra ska vilja följa dig och därför är det också av största vikt att du lever som du lär oavsett om någon ser på eller inte. Hur blir du nu då en ledare som andra vill följa? Det finns ingen utstakad väg för att lyckas som ledare men där finns dock vissa riktmärken du kan följa som snabbare kan ta dig mot målet till att kunna utöva ditt personliga ledarskap.

Red ut ditt chefsansvar under en ledarskapsutbildning

En god ledare står för sina handlingar. Ledarskap betyder att ta ansvar och därigenom är det upp till dig att få saker att hända. En ledarskapsutbildning innehåller i stort sett alltid ett avsnitt om ansvar, förväntningar och krav på ledaren. Chefskompetens innebär i detta sammanhang att helt enkelt veta vad det innebär att vara ledare för en grupp. Även fast du är ny som chef måste du ändå våga vara just chef. Du kan inte gömma dig bakom någon tills du sitter på all kunskap du behöver för det kommer inte att ske. Din chefskompetens kommer att växa sig starkare så länge du har modet att våga misslyckas och våga göra fel. Går du dessutom utbildning och förkovrar dig inom ledarskapsområdet stiger din kunskapsnivå ännu mer. På andra sidan av ett misslyckande finns alltid möjligheten att se saker ur nya perspektiv och hitta mer optimala lösningar på problem.

Höj utbildnings- och kompetensnivån på ledarna

När du är ny som chef kan du se till att öka medvetenheten kring hur ett framgångsrikt ledarskap kan se ut. Att vara ny som chef innebär inte att du saknar chefskompetens, du behöver bara fylla på med rätt chefsutbildning för att stärka upp dina färdigheter. En gammal visdom från 1600-talet som alltför ofta går förlorad i dagens hightech-samhälle kommer från bönderna, vilka sa att du måste så för att få skörda. De menade helt enkelt att man måste sätta ett frö i jorden för att kunna förvänta sig ett önskat resultat. Vårt behov gör inte jobbet åt oss utan det måste vi göra genom handling. Samma sak gäller för kompetensen. Den kommer inte av sig själv, utan frodas genom goda utbildningsinsatser. Detta kan ju låta självklart när man säger det högt, men inte alla företag tänker så.