Artiklar

Ledarskapslitteratur

Ledarskapslitteratur för ny som chef Alla ledarskap behöver stundom fortbildning för att kunna utvecklas. Att vara ny som chef innebär inte att man måste vara född med vissa egenskaper. Chefskapet är något som man kan lära sig att utveckla. Ofta handlar det om att ha en drivkraft och en vilja att lära och utveckla sig.Fortsätt läsa

Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer

Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer Vid eventuella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare kan dessa prövas i den så kallade Arbetsdomstolen vilken är en specialdomstol som är till just för att försöka lösa arbetsrättsliga tvister mellan dessa parter. En arbetstvist är varje tvist som rör förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. I vissa fall kanFortsätt läsa

Ledarskapsutbildningar för bättre ledarskap

Ledarskapsutbildningar för bättre ledarskap Bra ledarskapsutbildningar ger er starka ledare, som vågar leda sin arbetsgrupp både effektivt och empatiskt. Idag behöver företag starka ledare mer än någonsin. I och med en oerhört snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde är ett stadigt ledarskap ett måste. Utbildning ger bättre ledarskap och är en investering som företagenFortsätt läsa