Lär dig genomföra medarbetarsamtal

Chefsutbildning med medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, planeringssamtal, medarbetarsamtal – kärt barn har många namn. Genom åren har begreppen varierat för cheferna. Samtalet är en systematiserad dialog mellan chef och medarbetare och det ska äga rum minst en gång per år. Från att samtalet tidigare har varit inriktat på den enskilde medarbetarens prestationer, så är det idag ettFortsätt läsa

Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer

Arbetsdomstolen ingår i området arbetsrätt för chefer Vid eventuella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare kan dessa prövas i den så kallade Arbetsdomstolen vilken är en specialdomstol som är till just för att försöka lösa arbetsrättsliga tvister mellan dessa parter. En arbetstvist är varje tvist som rör förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. I vissa fall kanFortsätt läsa