Basutbildning för ny som chef

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer chefsutbildningChefsutbildning 2 + 1 dag – kursprogram. Du har fått uppdraget som chef på grund av att arbetsgivaren anser att du har de kvalitéer som krävs för rollen. Det är absolut något du ska vara stolt över men detta är inget skäl till att slappna av för mycket. När du är ny som chef bör du gå en basutbildning för nyblivna chefer så du får en aning om vad som väntar dig.

Ny som chef

Att vara ny som chef innebär ett helt nytt förhållningssätt till ditt arbete. I och med rollen som chef tillkommer stora ansvarsområden och höga förväntningar. Låt dock inte detta avskräcka dig utan se istället till att vara så förberedd som du bara kan.

Ju snabbare du inser att du faktiskt fått ett nytt yrke när du är ny som chef desto lättare kommer du att kunna anpassa dig till situationen. Du är inte längre specialist på att utföra arbetet, det är dina medarbetares uppgifter.

Utifrån ditt chefskap kan du sedan börja skapa ditt ledarskap. I och med din roll som ledare är din uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för att dina medarbetare ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Du ska få dem alla att arbeta tillsammans.

Rollen som chef och ledare innebär makt. Du som är ny som chef har makt över andra människor och därigenom ett stort ansvar. Du som förebild måste härmed leva som du lär och inse att allt du gör påverkar din omgivning från och med nu. Därför är det extra viktigt att du kommunicerar på ett tydligt sätt som inte ger rum åt missförstånd.

Kanske är du som är ny som chef orolig för om dina kommande medarbetare ska acceptera dig i rollen som deras ledare. Oroa dig inte i onödan. De flesta är oftast villiga att ta till sig en ny chef, med förutsättningen att du i rollen påvisar tillit och förtroende.

Lämna en kommentar