Basutbildning för ny som chef

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer chefsutbildningMed en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer kommer du snabbt in i rollen som chef. Du har nu fått uppdraget som chef på grund av dina kvalitéer som krävs för rollen. Det är absolut något du ska vara stolt över men detta är inget skäl till att slappna av för mycket. När du är ny som chef bör du gå en basutbildning för nyblivna chefer så du får en aning om vad som väntar dig. Men en bra utbildning i ryggsäcken ökar dina chanser markant att lyckas i rollen.

Ny som chef – en bra ledarskapsutbildning

Att vara ny som chef innebär ett helt nytt förhållningssätt till ditt arbete. Under en ledarskapsutbildning får du kunskaper som hjälper dig att möta förväntningarna. I och med rollen som chef tillkommer stora ansvarsområden och höga förväntningar. Låt dock inte detta avskräcka dig utan se istället till att vara så förberedd som du bara kan.

Ju snabbare du inser att du faktiskt fått ett nytt yrke när du är ny som chef desto lättare kommer du att kunna anpassa dig till situationen. Du är inte längre specialist på att utföra arbetet, det är dina medarbetares uppgifter. Att du lär dig ett att situationsanpassa ditt ledarskap är bra. Detta är ett av de områden som en ledarskapsutbildning tar upp.

Ledarskapsutbildning främjar chefskap

Utifrån ditt chefskap kan du börja skapa ditt ledarskap. Hitta din roll som ledare på ett enklare sätt genom att gå en ledarskapsutbildning. I och med din roll som ledare är din uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för att dina medarbetare ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Du ska få dem alla att arbeta tillsammans och du behöver verktyg för att åstadkomma detta. Verktyg som du får under en utbildning.

Rollen som chef och ledare innebär makt. Du som är ny som chef har makt över andra människor och därigenom ett stort ansvar. Du som förebild måste härmed leva som du lär och inse att allt du gör påverkar din omgivning från och med nu. Därför är det extra viktigt att du kommunicerar på ett tydligt sätt som inte ger rum åt missförstånd.

Kanske är du som är ny som chef orolig för om dina kommande medarbetare ska acceptera dig i rollen som deras ledare. Oroa dig inte i onödan. De flesta är oftast villiga att ta till sig en ny chef, med förutsättningen att du i rollen påvisar tillit och förtroende. Om du har gått en ledarskapsutbildning kommer du att vara bra rustad.

Företagsanpassad utbildning för nybliven chef

Företag har kontinuerligt behov av att nyanställa chefer och en företagsanpassad ledarskapsutbildning, uppsydd och sammansatt efter era behov, blir då en snabb inkörsport till den nya rollen. Ni kan skräddarsy ert innehåll så det stämmer överens med den information och den företagsanda som ni vill förmedla. Baskunskaper inom ledarskap och vad man kan förvänta sig under sin första tid som chef är alltid bra att inleda med, men sedan kan innehållet variera.

Kanske ert företag trycker särskilt hårt på att alla chefer ska vara väl insatta i ekonomiska termer och begrepp. Då är det bra att lägga in ett särskilt avsnitt om det. Eller kanske ni vill att era chefer ska vara kunniga inom konflikthantering för att snabbt ”mota Olle i grind” om osämjan börjar sippra fram. Att hålla strukturerade medarbetarsamtal, som kanske bygger på era egna mallar, kan läggas in i programmet ii er ledarskapsutbildning, liksom lönesamtal och svåra samtal.

Nyblivna chefer – företagsanpassad ledarskapsutbildning för framtiden

Som nybliven chef inom ert företag finns det många områden att sätta sig in och många nya människor att lära känna. Att förlägga en företagsanpassad ledarskapsutbildning utanför arbetsplatsen är att föredra, för att inte riskera att driftsverksamheten tar tid i anspråk från representanterna för företaget, som ofta deltar i utbildningen helt eller delvis. Just för nyblivna chefer är det bra om det finns någon eller några personer från er tillgängliga under utbildningen, för att deltagarna ska få en möjlighet att lära känna er och få en första glimt av er företagskultur. Fördelen med en företagsanpassad utbildning är att den kan struktureras precis som ni vill och vävas ihop till dagar som den nyanställde har stor nytta av i början av sin nya roll.

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer – Innehåll

En anpassad ledarskapsutbildning kan till exempel innehåller följande delar:

 • Ny i din roll som chef
 • Konsten att leda andra
 • Bygg upp och led framgångsrika grupper
 • Utveckla dina medarbetare genom coaching
 • Osämja och tråkigheter på arbetsplatsen – din roll
 • Medarbetarsamtalet – planering och struktur
 • Kommunikation – något av det viktigaste som chef
 • Att argumentera och få andra att lyssna
 • Anställningsavtal, lönefrågor m fl arbetsrättsfrågor
 • Konsten att fatta beslut, även svåra sådana
 • Undvik stressen och hinn mer!

Det finns självklart fler och andra områden inom ledarskap som kan tas upp under en ledarskapsutbildning för er. Ni bestämmer innehåll, tidpunkt och plats.

Lämna en kommentar