Ny i rollen som chef – Ny som chef

Ny i rollen som chef

Ny i rollen som chef nuDet är mycket att hålla reda på när du är ny i rollen som chef och mycket du ska sätta dig in i på kort tid. Med chefsrollen kommer också ansvar, krav, förväntningar och befogenheter vilket är din uppgift att ha koll på. Liksom när du lärde dig att cykla som liten är befattningen som chef ett nytt yrke du ska lära dig.

Chefsutbildning förbereder dig

Du kan förbereda dig genom att gå en chefsutbildning där du kan skaffa en utgångspunkt som du sedan kan fortsätta att bygga vidare på under hela din chefskarriär. En chefsutbildning ger dig den kunskap som du kommer att behöva.

Ny som chef och ny i rollen

Hur ser du på att vara ny i rollen som chef? Ser du dina begränsningar och svagheter? Eller fokuserar du på möjligheter och styrkor? Din inställning till att vara ny i rollen som chef innebär mer än vad du kanske tror till att få en bra start på, vilket förhoppningsvis blir, ett hållbart och framgångsrikt chefskap. Att vara ny som chef är att vara nybörjare men om du gått en chefsutbildning vet du också hur du bör agera för att få med dina medarbetare på tåget. Visst, det finns saker du inte vet ännu men ett chefs- och ledarskap är så mycket mer än bara torra fakta.

Körkort för ny som chef och ny i rollen som chef

Låt oss härmed en gång för alla sopa bort orosmolnen som tar form i ditt huvud inför tanken att vara ny i rollen som chef. Denna oro kommer inte att hjälpa dig bli starkare och mer självsäker i rollen, de kommer inte att hjälpa dig utföra dina uppgifter på rätt sätt och de kommer verkligen inte vara behjälpliga med att skapa relationer till dina medarbetare. Det enda de kan tänkas göra är att spä på dina känslor av osäkerhet och tvivel inför den uppgift som står framför dig. Om du istället har inställningen att du ska uppfattas som säker och stabil, även om du nu är ny i rollen som chef, är chansen stor att du till slut kommer att övertyga dig själv om att du faktiskt är just detta.

Ditt chefskap i rollen som ny som chef

I och med ditt chefskap kommer du att kunna påverka och ta viktiga beslut angående din arbetsplats då du numera är en nyckelperson inom organisationen. Detta innebär makt och ett ansvar som många kan känna lockar. När du är ny i rollen som chef är det dock lätt att du låter dig svepas med av dina egna tankar om saker du skulle vilja förändra inom verksamheten vilket ger som följd att du blir för ivrig. Var noga med att du börjar i rätt ände där du ta en sak i taget istället för att gapa efter för mycket på en och samma gång.

Våga vara ny chef och vara öppen

När du är ny i rollen som chef måste du inse att du påbörjat ett nytt yrke. Du är inte längre specialisten inom det verksamheten erbjuder utan det är det dina medarbetare som är. Du har numera ett annat slags ansvar med andra uppgifter som kräver en annan typ av kompetens. Du är ny som chef så våga vara öppen med att du inte sitter på alla svaren.