Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap i chefsrollen

kommunikativt ledarskap nuEtt kommunikativt ledarskap är exakt som det låter, det vill säga ett ledarskap där kommunikation står i centrum. Med kommunikation menas här att du som chef genom dialog, samtal och feedback motiverar och involverar dina medarbetare i verksamheten. När du är ny som chef kanske detta är lite av ett outforskat område för dig men genom en kurs eller utbildning kan du skaffa verktygen du behöver.

Ny som chef väljer kommunikativt ledarskap

Det finns flera olika ledarstilar du som är ny som chef kan välja att utöva och det kommunikativa ledarskapet är en av dem. Det mest utmärkande med denna stil är lyhördhet och att du som ledare är öppen och närvarande.

Chefsmakt

Att vara chef och ledare innebär att vara en förebild. Dina medarbetare ser upp till dig och påverkas av allt du säger och gör. Någon som är ny som chef kanske inte alla gånger inser den makt som kommer med ett chefskap och vilken effekt denna roll egentligen kan ha på sin omgivning.

Ny som chef och ledarskapet

Du som är ny som chef och väljer att utöva ett ledarskap måste försöka hitta en balans mellan resultat och relation. Som chef har du det yttersta ansvaret för att leverera bra resultat samtidigt som du ska vårda relationen med dina medarbetare.

Kommunikativt ledarskap och ny som chef

Kommunikation är nyckelordet för dig som är ny som chef. Du kommer vinna i längden om du inser vikten av att samla så mycket kunskap du kan om ämnet och dess olika tekniker. Om du lär dig behärska några av dem är framgången ett faktum.

Din främsta uppgift som chef är att se till verksamhetens bästa. Ditt sikte är att få denna att blomma och det är inget du kan fixa helt på egen hand. Du är beroende av dina medarbetare. Därför ska ditt fokus ligga på dina medarbetare, deras behov och hur du kan skapa de bästa förutsättningarna till att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.