Framtidens chef – Ny som chef

Framtidens chef i framtidens ledarskap

Framtidens chef dagens ledareFramtidens chef kan redan vara här. Trendernas vindar byter riktning med jämna mellanrum, och detta gäller de flesta områden i livet. Organisationer och ledarskap är inget undantag. Vi har genom åren sett olika skiftningar i vad experter för tillfället anser vara det viktigaste att fokusera på som chef. Det är intressant att försöka tyda de trender som råder, och fundera över vad som är det viktigaste för framtidens chef.

Framtidens chef är dagens starka ledare

Vi kan skönja en del förändringar idag, och se en rad beteenden som vi kan förmoda vara viktiga för framtidens chef. Med fokus på de närmaste åren innebär det för framtidens chef att leda stora skaror 80-och 90-talister. Flertalet är de artiklar och undersökningar som visat att denna generation efterfrågar ett annat sorts ledarskap än vad som tidigare varit i fokus. Som ovan nämnt vänder vindarna med jämna mellanrum, och som chef gör man klokt i att vara lyhörd för dessa trender. Samtidigt bör man undvika att till fullo dras med av alla nycker. Som chef är det viktigt att kunna finna sin egen stil och roll.

Ledarskap som ofta uttrycks symbolisera framtidens chef

För den som är ny som chef kan det vara klokt att några egenskaper som kännetecknar det ledarskap som ofta uttrycks symbolisera framtidens chef. Framtidens ledarskap bör präglas av ett coachande ledarskap snarare än ett styrande sådant. Chefen vinner på att arbeta med individens styrkor, och se till att medarbetaren utvecklas och mår bra. Det verkar viktigare och viktigare att medarbetaren blir sedd och uppskattad som individ av sin chef. För den som är ny som chef är detta mycket positivt, då det skapar en naturlig arena för aktiviteter som syftar till att lära känna sina medarbetare på djupet.

Kännetecken för framtida chef är hitta chefsämnen

Framtidens chef bör ha ett tydligt engagemang i organisationens mål, och kunna förmedla detta på ett pedagogiskt sätt till sina medarbetare. Han eller hon bör kunna förmedla varför målen är viktiga på ett sätt så att medarbetaren blir övertygad. Den inre drivkraften hos medarbetaren bör aktiveras, snarare än den yttre piskan. Ett annat kännetecken på en god framtida chef är att kunna släppa fram sina medarbetare och utnyttja deras kunskap och kompetens. Detta innebär att riskera att som chef inte alltid veta bäst. Detta kan vara skrämmande för den som är ny som chef. Dock kan det komma som en stor befrielse för chefen att märka att det inte handlar om att förlora kontrollen, utan snarare att till fullo ta tillvara på de resurser som finns i organisationen. Att släppa fram sina medarbetare handlar inte om att kapitulera, utan att istället vara så trygg i sin chefsroll att man vågar visa fullt förtroende för sina medarbetare.

Framgångsrikt framtida ledarskap

En viktig balansgång för framtidens chef verkar vara att bereda väg och arbeta för att medarbetarna ska kunna ha en sund balans mellan arbete och fritid. Efter en tid med högre krav och längre arbetstider, verkar motreaktionen vara här. Vi vill kunna kombinera ett utvecklande arbete med en fritid som känns meningsfull. Att som chef acceptera och stötta sina medarbetare i denna balansgång känns som en viktig ingrediens för ett framgångsrikt framtida ledarskap.

Lämna en kommentar