Chefsträning – Ny som chef

Chefsträning för ny som chef

Chefsträning ny chefChefsträning är viktigt för dig som är ny som chef. För att du ska kunna bli riktigt bra på något krävs, i de flesta fall, att du vid repetitiva tillfällen utövar det som du önskar lära dig bättre. Vi utgår då från våra individuella förutsättningar och tränar oss i det som vi vill kunna göra eller förfinar det vi redan kan göra.

Som ny som chef är du nybörjare

Ingen av oss kan allt och det betyder att vi alla har något vi kan lära oss. Att lära sig något från allra första början kan vara svårt. Du är nybörjare och du måste ge dig tid att kunna smälta den nya kunskap du försöker ta till dig. Chefsträning fungerar på exakt samma sätt. När du är ny som chef är du nybörjare och måste alltså träna dig i rollen att vara chef.

Chefsträning i chefsrollen

Skillnaden mellan att tillträda som ny chef och att exempelvis gå en kurs i italienska för skoj skull är att du i din nya chefsroll inte får alltför lång tid på dig att bli varm i kläderna och sätta dig in i dina uppgifter. Detta bör ske relativt snabbt om du inte vill hamna på efterkälken och förlora dyrbar tid. Därför är chefsträning något du ska starta med redan innan du officiellt påbörjat din roll. Tänk att du pluggar inför ett praktiskt prov där tentamen är din första arbetsdag som chef.

Ny som chef förbereder sig

När du är ny som chef handlar allt om förberedelse. Förbered dig på det troliga, det säkra och det osäkra, det ovidkommande, det överraskande. Du kan inte förbereda dig för mycket. Chefsrollen är bred med vida ansvarsområden och krav vilket inte gör det alltför enkelt att veta vad du som är ny i rollen ska börja ta dig an. En chefsutbildning är till för att hjälpa dig reda ut trådarna du i detta ögonblick bara ser som ett stort rörigt nystan. Chefsträning ger dig beredskap inför vad som komma skall.

Ny som chef väljer rätt chefsutbildning

När du sedan tillträder i rollen som ny som chef kommer du med all säkerhet vara med om främmande situationer du inte upplevt förut eller förberett dig för, men bara lugn. Med en chefsutbildning i ryggen sitter du på de basverktyg som kan hjälpa dig hantera dessa ovana situationer. I och med varje ny situation du är med om skapar du en bank med erfarenheter som du med tiden kommer att kunna kalla kompetens. Dessa erfarenheter är sedan till stor hjälp för din chefsträning då du kan gå tillbaka till ditt beteende och försöka förbättra och förfina detta inför nästa liknande situation som kan uppstå.

Ständig chefsträning

Chefsträning ska du ägna dig åt innan du blir chef, när du är ny som chef och under resten av tiden du är chef. Chefsträning innebär att du strävar efter att utvecklas i din roll och att du hela tiden vill lära dig nya saker som kan hjälpa dig bli en ännu bättre chef. Från att vi föds tills den dagen vi dör har vi saker att lära, ny kunskap att hämta och ting att utforska. Allt är beroende på hur stor vår vilja är att ta in sådant vi inte redan kan. Aktiv chefsträning kommer att göra dig till en bättre chef och en bättre människa.

Lämna en kommentar