Certifierad ledare – Ny som chef

Certifierad ledare – en chefsutbildning för ny chef

Certifierad ledare och ny chefAtt bli certifierad ledare är mer aktuellt för dig som arbetat som ledare för en tid men du som är ny som chef kan redan i ett tidigt stadium även börja fundera på detta. En utbildning inom området tydliggör din ledarroll och ger dig verktygen till att hitta ditt personliga ledarskap.

När du är ny som chef måste du först och främst förstå innebörden av ett chefskap respektive ett ledarskap. Du måste vara väl medveten om skillnaderna och veta hur du ser på de båda rollerna. Vilka förväntningar finns på positionerna och vilka är kraven för att du ska kunna utföra ett bra jobb?

Både ditt chefskap och ditt ledarskap kommer att byggas på dina värderingar. Detta innebär att du måste känna dig själv väl och veta vad du har för värdegrunder som är viktiga för dig. När du är ny som chef måste du ta dig tiden att reflektera över vem du är som ledare och varför.

Du kan bli certifierad ledare genom att gå en utbildning eller kurs i området. När du är ny som chef är detta också en god idé då du ännu inte har den erfarenhet eller nödvändiga kunskap som du kommer att behöva i rollen.

Mod och ledarskap och dess samband är något det talas för lite om. Att våga vara en ledare står lika mycket till grund för framgång som rätt kunskap gör. Med rätt kunskap och kompetens är det också lättare att ha modet till att utöva ett ledarskap. Dessa två faktorer går alltså hand i hand.

Att vara ny som chef kan vara omvälvande. Du är inte längre en i gänget på arbetsplatsen utan har en roll där du måste ta beslut, beslut som ibland inte backas upp av omgivningen. Inte desto mindre måste dessa beslut tas och det är ditt ansvar att handla utifrån vad du tycker är bäst för verksamheten.

© Nysomchef.com