Ny som chef

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef chefsutbildningAtt vara ny som chef är att starta ett nytt kapitel i yrkeslivet. Vi på Hjärtum Utbildning har ledarskapsutbildning som passar när du är ny i rollen. Att gå en chefsutbildning för ny som chef kan vara det bästa valet du gjort någonsin för din karriär. Du har påbörjat din resa genom att tacka ja till en chefsposition. Nu ska en chefsutbildning hjälpa dig att bli förberedd på vad som komma skall. Förberedelse är A och O inför uppgiften du har framför dig.

Din arbetsplats kommer att ställa krav på dig som ny chef som du kanske inte räknat med . Förväntningarna från omgivningen kommer att vara hög. Därför är det viktigt att du är medveten om de vanligaste nybörjarmisstagen och de fallgropar som kan dyka upp så du i största mån kan undvika dessa.

Våga vara ny som chef och en förebild

Genom att du blivit tilldelad chefspositionen har du fått förtroendet att spela en central roll inom organisationen. Med en chefsutbildning för ny som chef inser du att du har fått en helt ny position. För den positionen gäller helt nya spelregler. En utbildning lär dig bl a att du inte längre är en medarbetare, du är chef. Ju förr du inser skillnaderna däremellan, desto enklare kommer det att vara för dig att acceptera att du inte är ”en i gänget” på arbetsplatsen. Du måste numera våga vara en ledare och en förebild som dina teammedlemmar kan se upp till.

Ny som chef behöver ledarskapsutbildning

I och med ditt chefskap kommer du att behöva gå ut på ibland okänd mark. Under en ledarskapsutbildning får du på ett praktiskt och teoretiskt sätt lära känna nya sidor av dig själv som du kommer att ha stor nytta av i din roll som chef.

En chefsutbildning kommer att ge dig den kunskap och kompetens som du behöver för att få en bra start i företaget. Självklart kommer du lära dig mycket på vägen genom nya erfarenheter, men att ha en stabil grund kommer att ge dig en självsäkerhet som är obetalbar.

Hantera makten när du är ny som chef

Att vara chef innebär att ha makt. Makt är positivt om man vet hur man ska använda sig av den och gör det på rätt sätt. Under en ledarskapsutbildning kommer ni att diskutera vikten av att leva som man lär, då allt du gör som chef kommer att påverka dina medarbetare. De är beroende av dig för att må bra, få en bra lön, motiverande arbetsuppgifter, trygghet, stöd och bekräftelse. En chefsutbildning lär dig att vara noggrann med dina ordval. Detta eftersom det du säger till dina anställda kommer att gälla. Du måste med andra ord hålla allt du lovar.

Ledarskapsutbildning som ger tips och råd

I lagens mening företräder du nu som chef din arbetsgivare. Din uppgift är att föra dennes talan och försvara de beslut som kommer uppifrån inom organisationen. Samtidigt som du ska hålla din arbetsgivare om ryggen ska du också stå på dina medarbetares sida. Detta kan vara en svår balans. En ledarskapsutbildning ger dig de tips och råd som kommer att underlätta ditt arbete. När du gått en utbildning vet du hur du kan gå tillväga för att kunna uppfylla de båda sidornas förväntningar som kommer att ställas på dig.

Ny som chef och chefsrollen

När du är ny som chef måste du först och främst veta vad chefsrollen innebär för dig. För att du ska bli en så bra chef som möjligt är det viktigt att du är på det klara med hur du vill att chefskapet ska se ut och gå till. Självklart kommer du att lära dig enormt mycket med tiden. Men se även till att ha så mycket kunskap det bara går innan så du känner dig redo att anta utmaningen. Att gå en ledarskapsutbildning innan du börjar gör garanterat stor nytta. Du kommer känna dig tryggare i rollen vilket också kommer att smitta av sig på dina medarbetare.

Chefskap och ledarskap är två helt olika begrepp

Det finns många chefer som inte ser kopplingen mellan chefs-och ledarskap. Ett chefskap är en yrkesroll man blir tilldelad. Oavsett om du är ny som chef eller en erfaren sådan måste man veta skillnaden mellan dessa två begrepp. Som chef har man makten och ansvaret att tillsammans med sina medarbetare nå resultat. Ledarskapet är istället en relation där det handlar om att hela tiden förtjäna sitt teams förtroende. Så om man nu vill bli en bra chef vill det till att man hittar en balans mellan båda dessa delar. På en ledarskapsutbildning får du lära dig vad det innebär att vara en bra ledare.

Ledarskapsutbildning skapar förtroende

Ett ledarskap bygger på att få en positiv relation med sina medarbetare. När du är ny som chef gäller det att få dina medarbetares förtroende och skapa ett inspirerande förhållande mellan båda parter. De anställda kommer att acceptera dig om de känner respekt för, tycker om och beundrar dig som ledare och person. Som inom många andra professioner måste man hitta sitt personliga sätt att utöva sitt ledarskap på som känns naturligt och inspirerande för dig själv. Att gå en ledarskapsutbildning kan ge dig de verktyg vilka hjälper dig att arbeta med detta på ditt eget vis och bli den ledare du vill vara.

Ny som chef är en utmaning

Att vara ny som chef kan vara en stor utmaning. Efter en ledarskapsutbildning har du fått många verktyg som kommer att hjälpa dig att få struktur på ditt ledarskap. Plus en viss säkerhet inför vad som komma skall. Du kommer självklart växa med de erfarenheter du får med tiden men förberedelse inför dessa scenarier är A och O. Ju mer du är förberedd desto lättare kommer de situationer du ställs inför att lösas och du kommer känna en trygghet vilket smittar av sig på dina medarbetare och hela arbetsplatsen.

Vad innebär ledarrollen för dig?

Under en ledarskapsutbildning kommer du som är ny som chef att få träna praktiskt på situationer vilka kan uppstå på en arbetsplats. Ta också chansen att få tips och råd av andra människor i samma position som du som är mer erfarna i rollen som ledare. Att vara en god ledare handlar mycket om hur du är som person och vad ledarrollen innebär för dig. Var därför på det klara med vad du själv har för syn på hur en god ledare ska vara och vilken ledare du vill bli. Våga vara öppen för nya vägar och lyssna på de omkring dig men ta beslut efter vad du tycker är bäst.

Inspirera och motivera dina medarbetare

En ledarskapsutbildning är en investering som du alltid kommer att ha nytta av både om du är ny som chef eller en mer erfaren sådan. Då chefs- och ledarrollen skiljer sig från varandra är det en god idé att veta dessa skillnader och hur man hittar balansen som kan göra framgången till ett faktum. Att vara en god ledare är ett förhållningssätt och beror mycket på vilka personliga egenskaper personen i fråga besitter. Du måste kunna inspirera och motivera dina medarbetare till att vilja lyckas och prestera sitt bästa. Om du har den förmågan kommer du alltid vara eftertraktad på marknaden.

Ny som chef går ledarskapsutbildning

Vet du vad konflikthantering är? Det innebär att ditt ansvar för medarbetarnas trivsel och prestation har ökat. Detta gäller även dig som är helt ny som chef på ett företag. Numera är det allmänt känt att välmående, motivation och resultat går hand i hand. Men hur gör du då för att hitta ett gott ledarskap och en balanserad väg mellan medarbetarnas olika åsikter och humör?

Ny som chef går utbildning i konflikthantering

Jo, först och främst måste du ny som chef inse att osämja inte behöver vara något negativt. Om du hanterar dessa typer av situationer på rätt sätt kommer det förmodligen att vara utvecklande för alla inblandade. Istället för jobbiga möten i korridorer, mobbning samt annan dålig stämning kan personalen ledas till att lära av varandras tankar och erfarenheter. Nyckelordet du söker är med andra ord konflikthantering och ledarskapsträning.

Ledarskapsträning för ny som chef

Det handlar givetvis inte bara om att lösa problem som har uppstått utan även om att arbeta i förebyggande syfte mot alla typer problem. Personalen och organisationen bör ha tydliga riktlinjer så att alla vet vad ni strävar efter och hur ni ska nå dit. Ett tydligt mål och ett tydligt tillvägagångssätt. Men även med detta kommer det att uppstå oväntade meningsskiljaktigheter som måste hanteras på ett professionellt sätt genom ledarskapsträning så att ingen känner sig åsidosatt, kränkt eller bortglömd.

Ledarskapskompetens för ny som chef

Och du som är ny som chef har mycket att bevisa, din personal måste kunna lita på dig för att tillsammans komma dit ni vill. Men du kan endast förtjäna deras förtroende genom att visa vilken ledarskapskompetens du har. Så varför inte ta en liten stund där du frågar dig själv; Vilken förmåga har jag att medla mellan olika individer? Kan jag förutse och förebygga konflikter? Har jag möjlighet att se mig själv objektivt i en situation där konflikten angår mig personligen? Ge dig själv styrkan och ledarskapskompetens att vända möjliga konflikter till personlig utveckling. Finn din kurs i konflikthantering redan idag.

Ny som chef tar steget till coachande ledarskap

Från att vara en term förknippat med amerikanska idrottstränare har begreppet coach haft en enorm utveckling de senaste tio åren. Numera kan de flesta gå till en coach, både för att utveckla sig i sin karriär, reda ut problem på hemmafronten eller för att få ordning på sina mentala problem. Du som är ny som chef på ditt arbete drar stora fördelar av att lära dig coachande ledarskap.

Gemensamt för coachningens olika områden oavsett om det är fysisk eller mental träning. Eller på ett personligt eller karriärmässigt plan, är att den hjälper dig att nå dina mål. Om du ny som chef redan har erfarenhet utifrån ett coachande ledarskap kan du med gott mod besöka din nya arbetsplats. Ingen vet i förväg om du kommer att bli bemött med öppna armar eller med skepsis. Men du kan i förväg veta om du har tillräckligt med kompetens för att hjälpa din personal och ditt företag vidare i utvecklingen.

Coachande ledarskap under en ledarskapsutbildning

På ett konkret sätt kan du med dessa kunskaper lära dina medarbetare att förbättra dem själva och ge dem verktyg att lösa problem på ett nytt sätt. Med coachningen i bakfickan kommer du föra dina medarbetare framåt för att nå företagens målsättningar. Såväl ekonomiska som samarbetsmässiga. Att ständigt utveckla dig själv som ny som chef och ledare kommer hjälpa dig på vägen till att skapa den miljö du vill jobba i. Allt är i ständig förändring, din personal kommer och går samtidigt som de utvecklas som individer. Men även marknaden, konkurrenterna och inte minst du själv förändras.

Coachande ledarskap för att leda andra

Därför gäller det att aldrig se sig som fullärd och ständigt hitta nya vägar att bli den bästa du kan bli. Så etablerat som coachningen och coachande ledarskap är idag är det mer grundläggande än modernt att välja denna typ av utbildning för dig som vill leda andra. Men för att leda andra måste man börja med sig själv, så varför inte hitta rätt ledarskapsutbildning eller ledarskapsträning redan idag?

Ny som chef väljer rätt ledarskapsutbildning

I en värld där allting kritiseras och analyseras ofta i syfte att effektivisera och förbättra gäller det att hänga med. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är det även till fördel när man vill vara en stark motståndare till sina konkurrenter. Som ledare för ett företag eller en arbetsgrupp finns det många situationer att kunna förutse och hantera. Den som är ny som chef tjänar därför på att investera i minst en gedigen utbildning i ledarskap med ledarskapsträning utanför sitt direkta arbetsområde.

Prioritera ditt val av utbildning

Den svåra frågan är inte huruvida man ska utbilda sig eller inte, utan snarare i vilken ände man ska börja. Numera finns det kurser och utbildningar för det mesta, allt ifrån rena kunskaps kurser som exempelvis vinets historia till att övervinna olika typer av rädslor. Det finns mycket som kan locka för nöjes skull och det fantastiska är att hela livet kan användas till att lära sig saker. Men i syfte att stärka den som arbetar som ny som chef gäller det att prioritera sitt val av utbildning.

Att finna ny motivation som ny chef

Börja med att se dig om inom ditt arbetsfält. Vad är det ditt företag, din arbetsgrupp och marknad behöver från dig? Steg två är att identifiera dina svaga sidor. Om det är så som så att dina svaga sidor är det som de tre ovan nämnda kräver ifrån dig så är det bara att googla aktuella sökorden för att hitta din ultimata ledarskapsutbildning.

Allmännyttig kunskap för ny som chef

Om läget inte är så enkelt kommer här lite förslag med vad som är allmännyttig kunskap, i synnerhet för den som är ny som chef; retorikutbildning, konflikthantering, kundbemötande samt förhandlingsteknik. Är du redan bekväm i dessa fördelaktiga men grundläggande kunskaper? Se dig gärna omkring för utbildningar som tar dig till nästa nivå såsom exempelvis ”Utveckla ditt ledarskap”. Att lära sig nya saker är ett underbart sätt att finna ny motivation när vardagen blivit för grå.

Ny som chef lyssnar på sina anställda

Att ha medarbetarsamtal när du är ny som chef är en mycket bra väg för att stärka gemenskapskänslan samt effektiviteten för att nå er målsättning som arbetsgrupp. Dock gäller det att använda tiden på rätt sätt, både när samtalet förs men även förberedelserna innan samt uppföljningen efter. På ett dåligt medarbetarsamtal har inte syftet med mötet klargjorts och den anställda sitter mestadels tyst. Vid ett sådant samtal blev han förmodligen inte vägledd eller stärkt och inga lösningar på eventuella problem fick möjlighet att göras. Vad som beskrivs är helt enkelt slöseri med tid.

Visa chefskap i planering och struktur

Steg ett för att lyckas med denna mötesform är planering och struktur. Starta med att förbereda dig själv, tänk efter vad du vill få ut av detta. Men ha även i åtanke att det är ett medarbetarsamtal, inte en föreläsning, vilket betyder att den andres åsikter och tankar är ovärderliga. Upplever han några problem med sina kollegor, uppgifter eller sin arbetsmiljö? När du är ny som chef är det extra viktigt att dina anställda får komma till tals. Upplever han sig som sedd och lyssnad på kommer du vinna på det i längden. Ett förtroende kommer att byggas er emellan och arbetsglädjen stiger förmodligen i samma takt.

Ledarskapsutbildning för uppföljning

Steg två är det fysiska mötet där du är den aktiva lyssnaren och steg tre är att följa upp vad som har sagts. Om det sista steget inte införlivas kommer det inte vara intressant med flera medarbetarsamtal i framtiden. Det eventuella förtroendet du förtjänade under mötet kommer gå förlorat. När man är ny som chef har de anställda inga tidigare erfarenheter att trösta sig med. Den första upplevelsen blir därmed den viktigaste. Har du några önskemål att ta hänsyn till eller några problem att lösa? Förändringarna som utlovades efter medarbetarsamtalet är avgörande för ert framtida samspel inom företaget.

Ny som chef möter besvärliga kunder

Har du ny som chef någonsin hamnat i en situation där en återkommande kund alltid är försenad till ert möte? Har du pratat med en kund som varit oförmögen att lyssna på dig och bara pratat vidare om sig själv eller något problem? Du kanske har en kund som är direkt otrevlig och får dig att bli illa till mods eller en kund som ställer för många (kanske opassande) frågor? Oavsett vilken du har träffat kan vi sätta dem under samma kategori. Dessa upplevs som besvärliga kunder.

Merförsäljning

Att hantera dessa typer av personer på ett sätt som gynnar er båda är inte det lättaste. Förmodligen har du en instinkt som ber dig att backa eller att gå till motattack. Sällan kan man oförberedd tackla dessa besvärliga kunder på ett smidigt sätt. Men vad än din känsla säger åt dig att göra så måste du tänka till en gång extra innan du följer din impuls. Är du ny som chef så är det av största vikt att utgången av mötet blir bra, för företagets bästa. Ingen har varken råd eller lust med negativ stämning vid merförsäljning eller på ett möte.

Hantera besvärliga kundmöten

Visserligen så kommer den självkritiska personen att lära av varje möte med en besvärlig kund. Men det finns ingen anledning att inte förbereda sig. Väl förberedd blir förlusten i inlärningsprocessen inte så stor i början. Är du inte en självkritisk person så kommer samma situation återupprepa sig utan att något förändras. Tack och lov finns det även utbildningar för detta. Det kommer hjälpa dig ny som chef att se vilken roll du spelar i ett besvärligt kundmöte, alltså vad som triggar dina instinkter. För att sedan lära dig att identifiera olika problematiska karaktärsdrag, till att slutligen få verktyg i hur du ska tackla dessa situationer.

Ny som chef som kan bygga team

Det är första veckan på det nya jobbet, du står i konferensrummet, ny som chef och ska försöka motivera och leda dina medarbetare. Du vet att det gäller att se varje individ och förstå vilka kunskaper och erfarenheter var och en bär på. Syftet med dagens möte är att bygga team. Men det är inte det lättaste och det finns flera svårigheter och utmaningar som du måste se framför dig innan du presenterar din plan för arbetsgrupperna.

Ledarskapsutbildning lär om team

Olikheter är en tillgång och du måste förmedla det till personerna i teamet. Skilda åsikter är en fantastisk möjlighet till utveckling om det hanteras på rätt sätt. Men att det kan vara krävande att samarbeta i en oliktänkande miljö är inget att glömma bort. Det kräver ödmjukhet från alla i teamet. Att vara ny som chef och kunna ta hänsyn till allt detta och försöka känna in de olika personligheterna i rummet är inte lätt. Att bygga team måste göras med en smittande entusiasm så att medarbetarna känner att de vill lära sig av varandra. Du har därmed ett enormt ansvar för att se till att detta ska fungera. Med en ledarskapsutbildning öppnar du upp för att lära dig om att coacha andra.

Framgångsnycklarna för ny som chef

En av framgångsnycklarna vid denna typ av samarbete är tydliga riktlinjer. Alla delaktiga måste veta vad målet är. Vad är det teamet ska sträva efter? Vilka i teamet ska göra vad? Uppgifterna ska matcha varandra och samarbete måste vara ett nyckelord. Ny som chef, kan allt detta kännas lite nervöst, då du inte känner din personal vilket gör det svårare att förutspå eventuella problem.

Lyckligtvis finns det särskilda strategier för detta. Varför inte ansöka till en kurs som ger dig mer en grundläggande kunskaper kring att bygga team? Hjärtum Utbildning är ett av många företag som ger dig den bästa kompetensen inom bland annat detta område. Efter två dagar hos dem är garanterat all nervositet hos dig som bortblåsta.

Starkt och inspirerande ledarskap

Att vara ny som chef är en fantastisk möjlighet att inta en position med ett starkt och inspirerande ledarskap. Man får inte bara chansen att leda en arbetsgrupp eller ett företag mot vinstgivande mål utan man står även i position att motivera samt förbättra personalens teamwork. Det krävs att en tro på sig själv och sina egna förmåga för att kunna leda de andra.

Självförtroende är en färskvara och därför krävs det att man hela tiden använder sig av sina kunskaper och vågar utbilda sig själv. En fördel är även om man är öppen till att ta emot kritik och intresserar sig för att ta lärdom av andra människor man möter på vägen.

Ny som chef förbereder genom ledarskapsutbildning

Ett svagt ledarskap kan kännas igen av dels en osäker arbetsgrupp som inte vet hur de ska nå sina mål eller ens vilka mål de har. Men det kan även synas på ledaren som kan ha svårigheter att svara direkt på frågor eller stå fast vid sina beslut. Ny som chef kan automatiskt komma med press om höga förväntningar som man vara svåra att leva upp till. Svårigheterna kan bottna ur dåliga erfarenheter från tidigare arbetsplatser eller helt enkelt bara nervositet inför det nya som väntar.

Utbildning i ledarskap för ny som chef

Det finns utbildningar i olika typer av ledarskap som stärker och förbereder dig som är ny som chef. De olika inriktningarna kan vara mot hur man ska kommunicera, coacha eller utveckla sin arbetsgrupp. Med moderna tider kommer det nya varianter hela tiden. Därför gäller det att vara självkritisk, identifiera sina svagheter och göra dem till sina styrkor. Att vara en trygg ledare på jobbet ger tillfredsställelse som kommer följa med till hemmet. Stolt över din insats kan du luta dig tillbaka i soffan, njuta av dagarna som varit och de dagar som skall komma.

Konsten att utveckla och bygga team

Konsten att utveckla och bygga team är en nödvändig kunskap i sitt ledarskap om man vill bibehålla dynamiken i gruppen så att de motiverat kan ta sig an nya utmaningar. Huvudansvaret ligger på dig ny som chef att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är även en god ide att låta deltagarna i teamet vara med att hitta vägar till ett bättre arbetande team. De lär sig med tiden vilka styrkor och svagheter de har och hur de samarbetar på bäst sätt. Men det kan också vara inspirerande att byta arbetsuppgifter med varandra för att lära sig nya saker och hitta ny motivation.

Teamdeltagarna vara med i processen

Att inte låta teamdeltagarna vara med i processen finns en risk att de känner sig överkörda och osynliga vilket mer eller mindre leder till dåliga arbetsresultat. Allt fler undersökningar visar att välmående och goda resultat går hand i hand. Oavsett hur arbetsplatsen sett ut innan din ankomst vill du säkerligen, ny som chef, se till att allting bara blir bättre på alla plan. Att utveckla team måste därför göras med noggrannhet och hänsyn till de olika individerna. Men teamet måste utvecklas med hänsyn till omgivningen. Vad vill er marknad ha? Vad kräver kunderna, vad erbjuder konkurrenterna?

Ledarskapsutbildning och konkreta ledarskapsverktyg

För varje gång ni genomgår en utveckling stärks ni och lär er hur ni ska gå vidare i att svetsas samman till ett starkare och mer framgångsrikt team som verkligen har kul på jobbet. Du ny som chef bör föregå som ett levande exempel på att glädje och framgång hör ihop. Men att lyckas med att utveckla team till högsta möjliga nivå och göra det med ledarskapskompetens och konkreta ledarskapsverktyg är inte något som man lyckas med lite tur. Det kräver att man lärt sig av andra med rätt kunskaper. Tveka inte att söka en utbildning inom området om du känner att du behöver utveckla dina förmågor till detta.

Kommunikativt ledarskap för ny som chef

Vad innebär det att använda ett kommunikativt ledarskap? Hur lär man sig det och vad kännetecknar egentligen ett kommunikativt ledarskap? Att vara ny som chef innebär att man måste jobba aktivt för att visa sin personal att man kan svara på frågorna ovan. Lyckas man med detta blir det en attraktiv arbetsplats som fler kommer vilja söka sig till. Standarden och resultaten höjs.

Vad menas med personligt ledarskap?

Så för att återgå till de inledande frågorna, hur kan man som ny som chef egentligen definiera ett personligt ledarskap? Förenklat kan man säga att det är ett sätt att leda människor på genom genomtänkt kommunikation. Det är många aspekter som ingår i denna typ av levnadsform. Att tala lyssna, ge konstruktiv kritik och återkoppling. Man måste vara öppen för att ändra sitt sätt att tänka på, möta nya kunskaper såväl som dela med sig av egna. Tydligt kunna förmedla företagets visioner och mål.

Ny som chef har mycket att tänka på

Att uppfylla löften för att vinna medarbetarnas förtroende är även det en viktig del för att ett sådant ledarskap ska fungera. Som du ser har du ny som chef mycket att tänka på för att kriterierna ska uppfyllas.

Visa chefskap och ange tydliga riktlinjer

Vart ska du då ta dina medarbetare, ny som chef? Jo det beror ju på vad marknaden vill ha utav er och ert företag? Kan du lyssna av och analysera efterfrågan på er vara eller tjänst? Det samma gäller era konkurrenter, vad gör de, och hur kan ni konkurrera mot dem på bästa sätt? Som du ser gäller det att analysera alla bitar som har en effekt på ert arbete.

Att sätta tydliga riktlinjer, mål och delmål

Utifrån det får man sätta tydliga riktlinjer, mål och delmål. Förmedla detta till din arbetsgrupp, låt de komma till tals, justera delmålen och riktlinjerna. Lös eventuella konflikter. Använd alla dina kunskaper i aktivt ledarskap för att ro i land! Allt går, men det krävs en beslutsamhet, öppenhet och hårt arbete för dig som är ny som chef.

Lämna en kommentar