Grundutbildning för nya chefer

Grundutbildning för den nya chefen

Basutbildning för nya cheferAtt gå en grundutbildning i ledarskap lägger kunskapsbasen för din nya roll som chef. Du hamnar nu i en ny situation fylld av inflytande, makt och påverkansmöjligheter. Det sätt som du nu kommer att agera på, påverkar en hel grupp av medarbetare. Det gäller på såväl det yrkesmässiga som det personliga planet. För att lyckas med ditt nya uppdrag behöver du därför fylla på med kunskaper om ledarskap. Du behöver med andra ord lära dig vad det innebär att vara en chef. Här kommer en utbildning i ledarskap att vara till stor hjälp. Ledarskapsutbildningen ny som chef krattar vägen för dina nya uppgifter, genom att se till att du har tillräckligt med grundkunskaper för att kunna leda andra människor.

Lär dig att vara en chef

Lärdomarna du få under en utbildning är många. Du lär dig om coachning och delegering, om att kommunicera och samtala som en chef. En ledarskapsutbildning tar upp alla dessa verktyg och går igenom hur de fungerar i praktiken. Svårigheten ligger ju i att veta hur du ska använda de olika redskapen. Det är inte alls självklart. Därför är en utbildning så värdefull för den nya chefen. Till exempel får du då öva på att hålla goda medarbetarsamtal. Detta är ett mycket viktigt chefsverktyg. Det finns spetsutbildningar, som bara tar upp konsten att hålla meningsfulla medarbetarsamtal. Ett exempel är kursen Chefens samtal i Hjärtum Utbildnings regi. Där lär du dig både om medarbetarsamtal och svåra samtal. Har du funderingar kring upplägg med mera för den utbildningen eller någon annan kurs kan vi som utbildningsarrangör hjälpa dig.

Utbilda dig i att coacha

En ledarskapsutbildning för nya chefer utbildar dig inom området coachning. Du får svaret på frågan vad coachning innebär och hur du gör rent praktiskt. Du får med andra ord kunskaper som gör att du förstår hur mycket du ska styra och hur mycket ska du överlåta till den enskilda medarbetaren. En stor del av coachningen handlar om kommunikation. Du behöver lära dig att kommunicera som chef, utan att använda din makt på fel sätt. Att vara chef innebär ett ansvar för att hantera den makt du har fått. Använd då gärna medarbetarsamtalet för att följa upp hur coachningen har fungerat. Stäm av att kommunikationen fungerar både för medarbetaren och för dig. Om du har utbildat dig vet du hur du ska använda det kraftfulla redskapet medarbetarsamtal på ett utvecklande sätt.

Ta genvägen genom ledarskapsutbildning

Ta en genväg till många av svaren på dina frågor. Boka in dig på ledarskapsutbildningen Ny som chef och få där svar på flera av dina frågor och funderingar. Du får nya insikter och nya kunskaper, både från utbildaren och övriga deltagare. En ledarskapskurs ger dock inte bara värdefull vetskap om ledarskap. Du lär även känna andra nya chefer. Dessa är i samma situation som du och ofta har ni likartade problem. Passa på att utbyta erfarenheter och ta till dig av hur andra gör för att tackla olika situationer. Som ny chef kommer du ofta att hamna på okänd mark och okända händelser. Att nätverka under en utbildning är mycket värdefullt och bidrar till helhetsupplevelsen.

Utbildningen innehåller olika delområden

En ledarskapsutbildning omfattar ofta två utbildningsdagar. Två dagar behövs för att ni ska hinna ta del av många olika delområden inom ledarskapet. Ett område handlar om att du ska lära dig att hantera och acceptera din nya roll som chef. Detta innebär att använda sina egenskaper som chef på ett självklart och naturligt sätt. Detta kan låta enkelt, men när du blivit chef infinner sig en helt ny känsla. Det är känslan är makten du har som chef. Du måste lära dig att hantera den på rätt sätt. Ett annat område är att styra ditt team mot målen som ni har satt upp. Under utbildningen tränar du dig i att arbeta mot mål som ditt team kan och faktiskt också vill nå.

Ledarskap kan du lära dig genom utbildning

Du kan lära dig om ledarskapets olika områden genom att gå en ledarskapsutbildning. Den ger dig lärdomar kring hur chefens vardag ser ut. Utbildningen tar bland annat upp delegering och att fördela sin tid på bästa sätt. Du lär dig att disponera och hantera din tid så att du får en bra balans mellan arbetet och fritiden. Du lär dig hur du på ett personligt plan kan bli mer effektiv, vilket är viktigt. Som ny chef behöver du kunna skilja på vad som är viktigt och vad som verkligen är bråttom, annars kommer du inte att orka med. Du måste lära dig att delegera, prioritera och strukturera. På sås sätt kan du undvika stress och för mycket onödigt arbete.

Ledarskapsutbildning – exempel på innehåll

Här kommer några exempel på utbildningsområden som du får ta del av under en ledarskapsutbildning för nya chefer. Du lär dig om konflikter och chefens roll i detta. Att få andra att lyssna och ta till sig av ditt budskap är ett viktigt område. Här kan argumentationsteknik vara värdefullt att lära sig mer om. Du får en introduktion till arbetsrättsområdet, vilket är en hörnsten för chefen. Sedan kan även en utbildning innehålla avsnitt om arbetsglädje, strategier vid förändringar och hur du fattar beslut.