Chefsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildning och chefsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildning och chefsutbildningEn ledarskapsutbildning eller chefsutbildning ska väljas med omsorg. Idag kan det vara svårt att locka unga medarbetare att söka sig uppåt i en organisation. Det är därför inte självklart att det finns chefsämnen som väntar på att ta över rodret, när den äldre generationen stiger åt sidan. Under en utbildning i Stockholm inom ledarskapsområdet kan ni diskutera detta problem. Du kan lära dig metoder som hjälper er att skapa en plan för nästa generations chefer. På detta sätt har ni kunskaper som gör att ni vet vad som attraherar yngre ledare.

Kunskaper skapar säkerhet i rollen som ledare

Passa på att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm redan från början. Då kommer din säkerhet som ledare att öka med flera pinnhål och du lär dessutom känna dig själv ordentligt. En utbildning lyfter fram dina egenskaper i ljuset, både de bra och de mindre bra. Du lär dig metoder för att antingen förstärka eller förminska dina förmågor. Med nya arbetsuppgifter kommer du att få nya förväntningar på dig. En utbildning för ledare gör dig förberedd och skapar en säkerhet när du kliver på rollen som ledare.

Chefsutbildning om nya chefer

Att arbeta många timmar per vecka är inget som majoriteten inom ”Generation Y” – födda på 80-talet eller senare – värderar särskilt högt. Dessa har vuxit upp i en tid då självförverkligande och frihet/fritid har blivit viktigare. Man vill i och för sig göra karriär, men är inte alltid beredd att betala ett lika högt pris för detta som tidigare generationer. Och just här är de ”mjuka” faktorerna som inspirerande chefer, spännande arbetsuppgifter och företagets profil särskilt viktiga. Välj ledarskapsutbildningen ny som chef för att bland mycket annat lära dig hur du ständigt odlar nya chefskunskaper, vilket säkrar rollen som ledare.

Ledarskapsutbildning ger nya kunskaper

Nyligen publicerades en undersökning där man hade ställt frågor till 15.000 akademiker, anställda på drygt 100 företag, utifrån följande parametrar:

  • Arbetsgivarens rykte och image
  • Företagskultur
  • Lön och karriärvägar
  • Nöjdhet (hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv)
  • Lojalitet (hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare)

De företag som rankades högst hade alla stort fokus på karriärmöjligheterna. Man stöttade och inspirerade sina anställda och gav dem utmaningar, utvecklingsmöjligheter och lät dem då ledarskapsutbildning. Några av dem var verksamma inom IT-branschen som ju är känd för att tillämpa en mindre traditionell typ av ledarskap, och deras metoder är intressanta. Under en utbildning går vi igenom senaste trenderna och rönen inom ledarskap för chefer.

Utveckla de personliga egenskaperna

Det gäller att leta efter rätt personliga egenskaper. Därtill behöver ni ha personkännedom och ett stort mått av psykologisk kunskap. En ledarskapsutbildning kan bidra till ökad medvetenhet om vad som krävs när man ska rekrytera chefsämnen. Även om personalavdelningen har kompetens på detta område, är det oftast de närmaste kollegerna och cheferna som har bäst möjlighet att upptäcka potentiella chefsämnen, eftersom de ser förmågan på nära håll. Men en högpresterande och ambitiös ung medarbetare är inte alltid motiverad att bli chef, med det ökade ansvar som detta innebär. Stresstålighet är också nödvändigt, och även ett visst mått av tålamod, en egenskap som inte alltid finns hos en ung och framåt person.

Få en bas genom en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning ger en god grund att stå på när det gäller att förstå vad som krävs av chefsämnen, och hur man identifierar och uppmuntrar rätt person. Så småningom lyckas man kanske slussa honom eller henne in i en chefsroll. Men det kan vara klokt att vänta med en befordran tills man har hunnit observera honom/henne i utsatta situationer. Detta för att exempelvis bedöma stresstålighet eller omdömesförmåga. Och i hela processen, som gärna kan få ta ett år eller mer, är det lämpligt att skicka alla potentiella chefsämnen på en chefsutbildning. Det bör vara ett led i förberedelserna för den nya yrkesrollen. Med andra ord krävs det en hel del framförhållning och långsiktighet, för att ett generationsskifte ska fungera ”sömlöst” och utan komplikationer.