Bli chef för första gången

Att bli chef för första gången

En ledarskapsutbildning hjälper dig som ska bli chefFör dig som ska bli chef för första gången är en ledarskapsutbildning anpassad för nya chefer ett effektivt sätt att komma in i chefsrollen. Det är många olika områden du behöver kunskaper om när du ska kliva på chefståget. En av de viktigaste lärdomarna du får under en utbildning för chefer är att som chef är du aldrig bättre än summan av medlemmarna i ditt team. Detta blir tydligt i och med de nya insikter du får under din utbildning i ledarskap. Du får förståelse för att gruppen inte heller är starkare än den svagaste länken. Vad innebär då detta? Det lär du dig under kursen ny som chef.

Chefen arbetar genom personalen

Som chef arbetar du genom dina medarbetare. Ett team som ägnar sin tid åt konflikter eller en medarbetare som inte presterar på topp sänker resultaten. Därtill innebär detta ofta också en dålig arbetsmiljö för de som är på arbetsplatsen. Om en person underpresterar, eller om några medarbetare i teamet är i konflikt, drabbar detta alla. Hur ska du då som chef arbeta för att alla dina medarbetare kan lyftas och uppmärksammas? Jo, du ska se till att du själv är utbildad i ledarskap och att din personal också får adekvat utbildning.

Ledarskapsutbildning gör stor skillnad

En ledarskapsutbildning ökar på din kunskapsnivå om kommunikation i gruppen. Du lär dig hur du kan vara lyhörd, intuitiv och interaktiv. Som chef kan du göra skillnad genom att under några timmar varje vecka fokusera just på samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. Det gäller att vara nyfiken och studera interaktion och kommunikation i gruppen, där kroppsspråk kan vara en viktig indikator på hur trivsel och samarbete fungerar. Som chef bör du underlätta för spontana diskussioner och uppmana till kritiskt och konstruktivt tänkande.

Utveckla nya rutiner under en utbildning

Kanske kan du införa några nya rutiner och aktiviteter i vardagen, där hela gruppen involveras. Under ledarskapsutbildningen ny som chef får du tid att reflektera på detta. Det kan vara allt från olika former av veckomöten till aktiviteter utanför själva arbetsplatsen. Fundera även på hur medarbetarnas situation på arbetet bidrar till att de kan lyfta varandra. Finns ett klimat där man faktiskt får visa vad man gjort bra? Är det också ok att berätta om de saker som blev mindre bra? Finns utrymme att skratta åt det som blev fel, och att lära sig av varandras misstag. Ett team som vågar visa båda sina framgångar och misstag för varandra lär sig mycket, och som en positiv bieffekt skapas ett klimat där man både får vara mänsklig och framgångsrik.

Lär dig att vara uppmärksam mot alla i teamet

Lär dig att vara uppmärksamSom chef kan du ta för vana att alltid uppmärksamma alla bra saker som görs. Fira framgångar. Lyft upp alla bra saker dina medarbetare gör. Låt de som behöver gå en ledarskapsutbildning. Visa att ni är på väg framåt tillsammans, och att en medarbetares framgång är allas framgång. Detta skapar energi och kämparlust. Be gärna dina medarbetare att själva berätta om vilka framsteg de har gjort och hur de kan vara till hjälp för sina kollegor för att de ska nå samma framgångar.

Ledarskapsteorier om kultur

Att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen är något av det bästa du kan göra som chef för att skapa ett starkt team. Genom en ledarskapsutbildning lär du dig mycket om teorierna bakom kulturen och varför den ofta sitter i väggarna. Börja med att be de som är trygga i sin roll att dela sina framgångar, för att få andra att våga. Var dock noga med att lyfta alla medarbetare och deras framgångar, oavsett hur små framgångarna är. Du vill inte favorisera någon medarbetare, utan snarare visa att alla i teamet är viktiga utifrån sin kunskap, och att alla har något att lära de andra.